BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobański Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Bretton Woods II jako współczesny system powiązań w gospodarce światowej
Bretton Woods II - a Contemporary System of Economic Relations in the World Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 266-276, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse międzynarodowe, Bilans płatniczy, Międzynarodowy system walutowy, System Bretton Woods
International finance, Balance of payments, International monetary system, Bretton Woods system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja poglądów wybranych ekonomistów na temat zaproponowanej przez Dooleya, Folkerts-Landau i Garbera koncepcji tzw. nieformalnego systemu Bretton Woods II. Założenia tej koncepcji oraz wybrane przejawy funkcjonowania Bretton Woods II zostały przedstawione w pierwszej części artykułu. Drugą część opracowania poświęcono uwagom krytycznym wobec koncepcji Dooleya i in. Na podstawie analizy zaprezentowanej literatury światowej można wyciągnąć wniosek, że choć koncepcja Bretton Woods II zyskała szeroki rozgłos, to jest uznawana przez część ekonomistów za niewłaściwą interpretację rzeczywistości gospodarczej. Głównym obszarem krytyki jest założenie o trwałości obecnych powiązań gospodarczych. Wydaje się, że koncepcja Bretton Woods II pozostanie jednak ważnym tematem w dyskusji ekonomistów, biorąc pod uwagę prognozy rozwoju sytuacji w bilansie płatniczym krajów azjatyckich oraz Stanów Zjednoczonych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present major opinions concerning the concept of Bretton Woods II proposed by Dooley, Folkerts-Landau and Garber. The first section depicts assumptions of Bretton Woods II concept and its manifestation in the balance of payments of selected economic regions. The second section describes some views of the critics of Bretton Woods II. Based on the analysis of the world literature, one can formulate a conclusion that although the concept is very influential and widely analysed among economists, some of them regard it as wrong and misleading. The critics undermine especially the notion of the system's longevity. It seems that Bretton Woods II concept will still be widely discussed in the future, taking into account forecasts of the current account development path in the Unites States and the South East Asia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dooley, M., Folkerts-Landau, D., Garber, P., 2004, The Revived Bretton Woods System, International Journal of Finance and Economics, no. 9.
  2. Dooley, M., Folkerts-Landau, D., Garber, P., 2009, Bretton Woods II Still Defines the International Monetary System, Working Paper, no. 14731, National Bureau of Economic Research.
  3. Eichengreen, B., 2004, Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods, Working Paper 10497, National Bureau of Economic Research.
  4. Goldstein, M., Lardy, N.R., 2005, China's Role in the Revived Bretton Woods System: a Case of Mistaken Identity, Working Paper, no. 2, Institute for International Economics.
  5. International Monetary Fund, 2010, Regional Economic Outlook. Asia and Pacific. Consolidating the Recovery and Building Sustainable Growth, World Economic and Financial Surveys, October, Washington D.C.
  6. International Monetary Fund, 2011, World Economic Outlook. Tensions from the Two-Speed Recovery. Unemployment, Commodities, and Capital Flows, World Economic and Financial Surveys, April, Washington D.C.
  7. Krugman, P., Obstfeld, M., 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie trzecie zm., Warszawa.
  8. Palley, T.I., 2008, The Fallacy of the Revised Bretton Woods Hypothesis. Why Today's Global Financial System Is Unsustainable and Suggestions for a Replacement, International Journal of Political Economy, vol. 36, no. 4.
  9. Roubini, N., Setser, B., 2005, Will the Bretton Woods 2 Regime Unravel Soon? The Risk of a Hard Landing in 2005-2006, paper prepared for the Symposium on the Revived Bretton Woods System: A New Paradigm for Asian Development? organized by the Federal Reserve Bank of San Francisco and UC Berkeley, San Francisco, February 4.
  10. Sobański, K., 2010, Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki światowej - ujęcie retrospektywne i prospektywne, w: Bilski, J., Feder-Sempach, E. (red.), Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu