BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwiński Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja bilansu podstawowego a równowaga zewnętrzna krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008
Determinants of Current Account Deficits in Central and Eastern European Countries in the Period 1994-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 289-301, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Bilans płatniczy, Bilans obrotów, Zewnętrzna równowaga płatnicza, Międzynarodowe przepływy kapitałowe
Balance of payments, Balance of trade, External balance of payment, International capital flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na zwiększanie się roli finansowania krótkoterminowego w finansowaniu deficytów na rachunkach obrotów bieżących w regionie ESW-10 (szczególnie od 2005 roku), co miało odzwierciedlenie w pogarszających się saldach na rachunkach bilansu podstawowego (basic balance). W wielu przypadkach było to przejawem zwiększającego się zagrożenia dla równowagi zewnętrznej i poprzedzało nagłe i skokowe zmiany w kierunku i w sile przepływów kapitałowych (co w konsekwencji wymuszało zmiany na rachunkach obrotów bieżących), którym towarzyszyły z reguły zaburzenia na rynku walutowym wynikające z niezrównoważenia się popytu i podaży na waluty lokalne krajów EŚW-10. (abstrakt oryginalny)

In the period 1994-2008 the countries from Central and Eastern Europe belonging to the EU showed huge current account deficits which were covered by the surplus balance in the finance and capital accounts. Balance of payments deficits as measured commonly by current account deficits and overall deficits are widely discussed by economists. The paper examines the concept of seldom used so-called basic balance as a method of measuring balance of payments deficits and attempts to provide its useful interpretation. As current accounts deficits financed by long-term capital flows (FDI) can be thought as less problematic from an external stability point of view, a key finding of the paper is that the basic balance may serve as one of the indicators that can be used to predict episodes of external instability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gordon, S.L., 1995, The United States and Global Capital Shortages. The Problem and Possible Solutions, Quorum Books, Westport.
  2. Krugman, P., Obstfeld, M., 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. O'Neill, J., Hatzius, J., 2004, US Balance of Payments: Unsustainable, but..., Global Economic Paper, no. 104, Goldman Sachs, New York.
  4. Pilbeam, K., 2006, International Finance, 3rd ed., Palgrave MacMillan, New York.
  5. Shelburne, R., 2008, Current Account Deficits in European Emerging Markets, UNECE Discussion Papers Series 2008.2, United Nation Economic Commission for Europe (UNECE), http://www.unece.org/oes/disc_papers/ECE_DP_2008-2.pdf.
  6. Stern, R.M., 1973, The Balance of Payments: Theory and Economic Policy, Macmillan, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu