BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając-Frąs Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego
Development of Equality Policy in the European Union from the Perspective of Sociological Institutionalism
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 302-314, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Instytucjonalizm, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Kobieta, Równość pracowników
Institutional economics, Equal rights for women and men, Socio-economic situation of women, Woman, Equality of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ewolucję koncepcji równości kobiet i mężczyzn oraz rozwój polityki równości płci Unii Europejskiej w podziale na pierwszy, drugi i trzeci filar tej polityki. Analiza oparta jest na podstawowych założeniach koncepcji integracji, jaką jest instytucjonalizm socjologiczny. Artykuł przedstawia wydarzenia, dokumenty i działania, które wpłynęły na kształt tej polityki. (abstrakt oryginalny)

The article presents evolution of the concept of equality between women and men and development of equality policy in the European Union, with reference to the first, second, and the third pillar of the policy. The analysis is based on sociological institutionalism (model of integration). The article presents events, documents and actions which influenced the shape of the policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, E., 1997, Seizing the Middle Ground. Constructivism in World Politics, European Journal of International Relations, vol. 3, no. 2.
 2. A New Community Action Programme on the Promotion of Equal Opportunities for Women 1982-1985, COM (1981) 758.
 3. Barcz J., (red.), 2010, Polityki Unii Europejskiej: Polityki społeczne. Aspekty prawne, t. XXVII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 4. Borkowski, P.J., 2007, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa.
 5. Burchill, S., Devetak, R., Linklater, A., 2006, Teorie stosunków międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 6. Christiansen, T. (ed.), 2001, The Social Construction of Europe, Sage Publications, London.
 7. Communication from the European Commission: "Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities", COM(96) 67 final.
 8. Council Resolution of 2 December 1996 on mainstreaming equal opportunities for men and women into the European Structural Funds, (96/C 386/01) Official Journal C 386, 20/12/1996.
 9. Czaputowicz, J., 2007, Teorie stosunków międzynarodowych, Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Dahlerup, D. (ed.), 1986, The New Women's Movement - Feminism and Political Power in Europe and the USA, Sage, London.
 11. Diehl, P. (ed.), 1997, The Politics of Global Governance: International Organizationa in an Independent World, Lynne Rienner, Boulder.
 12. Dorsey, E., 1997, The Global Women's Movement: Articulating a New Vision of Global Governance, w: Diehl P. (ed.), The Politics of Global Governance: International Organizations in an Independent World, Boulder.
 13. Dyrektywa 75/117/EWG, Dz. Urz. L 45 z 19.02.1975.
 14. Dyrektywa 76/207/EWG, Dz. Urz. L 39 z 14.02.1975.
 15. Dyrektywa 79/9/EWG, Dz. Urz. L 6 z 10.01.1979.
 16. Dyrektywa 86/378/EWG, Dz. Urz. L 225/40, 12.08.1986.
 17. Dyrektywa 86/613/EWG, Dz. Urz. L 359, 19.12.1986.
 18. Encyklopedia powszechna, 1974, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Finnemore, M., Sikkink, A., 2001, Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics, Annual Reviews of Political Science, no. 4.
 20. Firlit-Fesnak, G., 2005, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i obszarów działania, Instytut Polityki Społecznej UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 21. Fourth Action Programme on Equal Opportunities for Women and Men 1996-2000, COM (1995) 381.
 22. Fraser, A.S., 1987, The UN Decade for Women - Documents and Dialogue, Westview, Boulder, Colorado.
 23. Gender Mainstreaming. Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices, 1998, Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS), EG-S-MS (98) 2, Strasbourg, http://www.cdna przykładnet/reference/gender.pdf [dostęp: 24.02.2005].
 24. Graf, A., 2001, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 25. Grewiński, M., 2000, Integracja socjalna Wspólnot Europejskich, Studia Europejskie, nr 3.
 26. Grewiński, M., Malinowski, K., 1999, Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 27. Guidelines for the Programmes in the Period 2000-2006, COM (1999) 344 final, Official Journal C 267 of 22.09.1999.
 28. Hoskyns, C., 1996, Integrating Gender. Women, Law and Politics in the European Union, Verso, London, New York.
 29. Jackson, R., Sorensen, G., 2006, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 30. Latoszek, E., 2007, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 31. Malinowska, E., 2000, Feminizm europejski. Demokracja parytetowa a polski ruch kobiet. Socjologiczna analiza walki płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 32. Pietrzak, E., 2008, Wolność, równość i siostrzeństwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 33. Raport IV Światowej Konferencji ONZ w sprawach Kobiet dostępny na stronach UNDP, http://wyborcza.pl/1,75515,5721156,Polskie_glosy_i_glosiki_w_Parlamencie_Europejskim.html [dostęp: 25.11.2010].
 34. Rutkowska, E., 2008. Studium przypadku: polityka równości płci w Polsce, w: Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał? Heinrich Boll Stiftung, Warszawa.
 35. Schunter-Kleemann, S., Plehwe, D., 2010, Gender Mainstreaming. Włączenie kobiet do neoliberalnej Europy?, Think Tank Feministyczny, s. 5, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0070schunter_plehwe.pdf [dostęp: 10.12.2010].
 36. Sikkink, K., Keck, M., 1998, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Ithaca.
 37. Sullerot, E., 1970, L'emploi des femmes et ses problemes dans les etats membres de la Communaute Eropeene, CEC, Brussels.
 38. Ślęczka, K., 1999, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo Książnica, Katowice.
 39. Taylor, P., 1997, What's Modern about the Modern Word System? Review of International Political Economy, vol. 4, no. 39.
 40. The Third Medium-Term Community Action Programme for Equal Opportunities between Women and Men 1991-1995, COM (90) 449.
 41. True, J., Feminizm, w: Burchill, S., Devetak, R., Linklater, A., Teorie stosunków międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 42. True, J., Mintrom, M., 2001, Transnational Networks and Policy Diffusion: The Case of Gender Mainstreaming, International Studies Quarterly, vol. 45, no. 1.
 43. Unmüßig, B., 2005, Reflections on Gender Mainstreaming. Taking Stock of a Radical Social-Political Concept Ten Years after the Beijing World Conference on Women, HBS Concept Paper.
 44. Unmüßig, B., 2008, Gender Mainstreaming. Co zostało z radykalizmu koncepcji dziesięć lat po Pekinie?, w: Gender Mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?, Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bolla w Polsce, Warszawa.
 45. Verloo, M., 2001, Another Velvet Revolution? Gender Mainsteaming and the Politics of Implementation, Institut fur Wissenschaften vom Menschen Working Paper, no. 5, Vienna, http://www.1fg.nrw.de/services/downloads/gender/implementierung_von_gender_mainstreaming.pdf [dostęp: 24.02.2004].
 46. Wawrowski, Ł., 2007, Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 47. Wendt, A., 1992, Anarchy is What States Make of it: the Social Construction of Power Polities, International Organization, vol. 6, nr 2.
 48. Wendt, A., 1995, Constructing International Policies, International Security, vol. 20, no. 1.
 49. Woodward, A.E., 1999, Gender Mainstreaming in European Policy: Innovation or Deception?, Discussion Paper based on the lecture given at the Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung in June 1999, www.bibliothek.wzb.eu/pdf/2001/i01-103.pdf [dostęp: 20.01.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu