BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarek Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
W poszukiwaniu istoty okresu transformacji : koncepcja analizy mikrosystemowej (na przykładzie leasingu)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005, nr 18, s. 7-28
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Leasing, Analiza systemowa
Systemic transformation, Leasing, Systemic analysis
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Rzeczywistość gospodarcza okresu transformacji jest, z uwagi na swoją zmienność, wyjątkowo niewdzięcznym obiektem badań. Próby merytorycznej interpretacji natrafiają na poważne problemy natury metodologicznej. W warunkach zmiany treści podstawowych kategorii ekonomicznych trudno nie tylko dokonywać uogólnień dotyczących natury systemu, lecz nawet interpretować wyniki badań statystycznych. Prezentowane podejście mikrosystemowe stanowi opis konkretnej metody wyjaśniania zjawisk okresu transformacji. Część metodologiczna została zilustrowana przykładem zastosowania metody przy analizowaniu istoty zjawiska leasingu. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki W., Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 2. Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, red A. Wojtyna, seria "VII Kongres Ekonomistów Polskich. Styczeń 2001", t. 1, PTE, Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2001.
 3. Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979.
 4. Galbraith J.K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.
 5. Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. PWN, Warszawa 1971.
 6. Kmita J., Z problemów epistemologii historycznej PWN Warszawa 1980.
 7. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław 1961 (racjonalność metodologiczna i rzeczowa).
 8. Kramarek M., Procedura interpretacji humanistycznej w teoriach ekonomicznych, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1987, (maszynopis).
 9. Kramarek M., Specyficzne funkcje leasingu okresu transformacji, seria "Monografie i opracowania", nr 159, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 10. Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1972 (zasada racjonalnego gospodarowania).
 11. Matysiak A., Dwa modele transformacji systemowej, w: Od i do gospodarki rynkowej (Problemy teorii i polityki gospodarczej), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992, s. 107.
 12. Nowak L., Model ekonomiczny, Warszawa, PWK. 1972.
 13. Nowak L., Wstęp do ideaiizacvjnej teorii nauki, PWN, Warszawa 1977.
 14. Pogonowska B., Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 15. R. Legutko., Dylematy kapitalizmu, Biblioteka Libertas, Paryż 1986.
 16. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954, s. 46.
 17. Wilczyński W., Przełom ustrojowy a polityka gospodarcza, [w:] Od i do gospodarki rynkowej (Problemy teorii i polityki gospodarczej), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992, s. 47.
 18. Zoll A.. Złe prawo, słabe państwo, "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu