BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Dawid (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Zatrudnienie i produkcja w Czechach, Polsce i na Węgrzech w latach 1995-2003 : analiza przyczynowości w sensie Grangera
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005, nr 18, s. 51-64, tab.
Słowa kluczowe
Przyczynowość w sensie Grangera, Zatrudnienie, Produkcja, Analiza przyczynowości
Granger casuality, Employment, Production, Causality analysis
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Czechy, Węgry
Czech Republic, Hungary
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie krótkookresowych zależności występujących między zatrudnieniem a wielkością produkcji. Przedstawiono dominujące w ekonomii spojrzenie na tę zależność, zgodnie z którym zmiany produkcji powodują zmiany zatrudnienia i bezrobocia. Zaprezentowana została również koncepcja W. Balickiego, który zwraca uwagę na wpływ bezrobocia w gospodarkach transformujących się na zmiany produkcji. W drugiej części artykułu podjęto próbę weryfikacji tych koncepcji na podstawie analizy przyczynowości w sensie Grangera. W tym celu wykorzystano dane opisujące wielkość zatrudnienia w przemyśle i wielkość produkcji przemysłowej w gospodarce czeskiej, polskiej i węgierskiej w latach 1995-2003. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki W., Bezrobocie a długookresowa stagnacja transformacyjna, praca niepublikowana, [b.m.] 2003. (maszynopis powielony), s. 3.
 2. Balicki W., Makroekonomia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań 1996. s. 179.
 3. Balicki W., Ptaszyńska B., Strukturalne bezrobocie transformacyjne, [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 40.
 4. Barczyk R., Kruszka M., Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w gospodarce Polski w okresie transformacji, [w:] Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. K. Piech. S. Pangsy-Kania. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 45-46.
 5. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, wyd. 2 Mail R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997, s. 469.
 6. Bludnik I., Wallusch J., Looking for the microfoundations: nominal rigidities and the New Keynesian economics, "The Poznań University of Economics Review", 2002, t. 2, nr 1, s. 29.
 7. Deadman D.F., Nowa ekonometria. PWE. Warszawa 1997, s. 159-160.
 8. Fischer S., Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule, [w:] New Keynesian Economics, t.1, Imperfect Competition and Sticky Prices, red. N.G. Mankiw, D. Romer, MIT Press. Cambridge-London 1991, s. 226-227.
 9. Friedman M., Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, "Journal of Political Economy". 1997, t. 85, nr 3. s. 456.
 10. Granger C.W.J., Investigating casual relations by econometric models and cross-spectral methods. "Econometrica", 1969, t. 37, nr 3, s. 428.
 11. Kamiński M., Niestacjonarność szeregów czasowych, praca niepublikowana. Poznań 2002, (maszynopis powielony), s. 7-8.
 12. Kruszka M., Wyodrębnianie wahań cyklicznych, praca niepublikowana, [b.m., b.r.], (maszynopis powielony).
 13. Lucas R.E. Jr., Nobel Lecture: Monetary neutrality. "Journal of Political Economy", 1996, t. 104, nr 4, s. 679.
 14. OECD Statistics, www.oecd.org, [październik 2004].
 15. Sargent T.J., A classical macroeconometric model for the United States, "Journal of Political Economy", 1976, t. 84, nr 2. s. 217.
 16. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998, s. 311.
 17. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. s. 69.
 18. Wallusch J., Hipoteza stopy naturalnej. Między ekonometrią a historią myśli ekonomicznej, [w:] Makro i mikroekonomia na przykładach. red. T. Bernat. Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecin 2003, s. 118.
 19. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa 1998, s. 308-310.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu