BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Mikołaj (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Wpływ histerezy na poziom bezrobocia równowagi w Polsce w okresie transformacji
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005, nr 18, s. 65-86, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Teoria bezrobocia, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Histereza bezrobocia
Unemployment, Unemployment rate, Unemployment theories, Systemic transformation, Hysteresis in unemployment
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Poniższe opracowanie zawiera próbę wyjaśnienia za pomocą teorii histerezy bezrobocia zależności między wysokim poziomem bezrobocia równowagi w Polsce a faktycznym poziomem bezrobocia rejestrowanego. Ponadto w opracowaniu omówiono współczesne teorie bezrobocia oparte na ekonomii neokeynesowskiej i ekonomii klasycznej. W konkluzji artykułu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, dotyczących oddziaływania histerezy bezrobocia na bezrobocie równowagi w polskich realiach. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson B., Moore J., Optimal Filtering, Englewood Cliffs, Prentice Hall. New York 1979.
 2. Blanchard O., Summers L.H., Hysteresis and the European Unemployment Problem. "NBER Working Paper", 1997, nr 1950.
 3. Bosworth D., Dawkins P., Stromback T., The Economics of the Labour Market. Addison Wesley Longman, Harlow 1996, s. 279.
 4. Brainard L.S., Butler D.M., Sectoral Shift and Cyclical Unemployment Reconsidered, "The Quarterly Journal of Economics" 1993, t. 108, nr 1, s. 219-243.
 5. Ehrenberg R.G., Smith R.S., Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Harper Collins College Publishers, New York, 1991.
 6. Fortrin P., How 'Natural' is Canada's High Unemployment Rate?, "European Economic Review", 1989, nr 33, s. 89-110.
 7. Friedman M., Rola polityki pieniężnej, [w:] Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów. PWE. Warszawa 1975, s. 271.
 8. Góra M., Walewski M., Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania, "Polska Gospodarka. Tendencje, Oceny, Prognozy". 2002, nr 4. Fundacja Naukowa CASE.
 9. Gordon R., Hysteresis in History: Was There Ever a Phillips Curve?, "The American Economic Review-", 1989, t. 79, nr 2. s. 220-225.
 10. Hall R.E., The theory of the natural unemployment rate and the duration of unemployment, "Journal of Monetary Economics", 1979, nr 5, s. 153-169.
 11. Kalman R., A new approach to linear filtering and prediction problems. "Journal of Basic Engineering", 1960, t. 82, s. 35-45.
 12. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 174.
 13. Layard R., How to Beat Unemployment, Oxford University Press. Oxford 1986, s. 35.
 14. Leibenstein H., Economic Backwardness and Economic Growth. John Wiley & Sons. New York 1957.
 15. Leon-Ledesman M., McAdam P., Unemployment. Hysteresis and Transition. "European Central Bank Working Paper", 2003, nr 234.
 16. Lilien D.M., Sectoral Shift and Cyclical Unemployment. "The Journal of Political Economy", 1982, t. 90. nr 4, s. 777-793.
 17. Lindbeck A., Snower D.J., Inter-Industry Wage Structure and the Power of Incumbent Workers, "International Economic Studies Papers". Stockholm 1988, nr 418, s. 5.
 18. Mikhail O., Eberwein C.J., Handa J., The measurement of Persistence and Hysteresis in Aggregate Unemployment. University of Central Florida, Orlando 2003.
 19. Möller J., Das Hysteresis Phänomen in Arbeitsmarkt- und Inflationsmodellen. Theorie, empirische Relevanz und wirtschaftliche Konsequenzen, Universität Konstanz, Konstanz 1990.
 20. NBP, RPP, Raport o inflacji w I kwartale 2003 r" NBP. Warszawa 2003, s. 15.
 21. Phillips A.W., The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom. 1861-1957, "Economica". 1958, nr 100, s. 283-299.
 22. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 489-501.
 23. Rutkowski M., Labour Hoarding and Future Unemployment In Eastern Europe: The Case of Polish Industry, "Discussion Paper", 1990, nr 6, London School of Economics, Centre for Economic Performance.
 24. Samuelson P.A., Solow R.M., Analytical Aspects of Anti-Inflationary Policy. "American Economic Review", 1960, nr 2.
 25. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. s. 328.
 26. Socha J., Wojciechowski W., Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, "Bank i Kredyt", 2004, nr 3.
 27. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 15.
 28. Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.504.
 29. Wojtyna A., Czy Polsce grozi efekt histerezy?, "Gospodarka Narodowa",1994, nr 9, s. 1-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu