BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska Anna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Wpływ systemów podatkowych państw Unii Europejskiej na poziom PKB per capita w krótkim okresie
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005, nr 18, s. 199-220, tab., wykr.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Opodatkowanie, Podatki pośrednie, Podatki bezpośrednie, Produkt krajowy brutto (PKB)
Tax system, Taxation, Indirect taxation, Direct tax, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu autorka podjęła próbą zbadania siły zależności pomiędzy istniejącym w danym państwie systemem podatkowym a poziomem PKB per capita w krótkim okresie. W tym celu dokonała analizy współzależności tych zjawisk na podstawie danych dotyczących 25 krajów Unii Europejskiej. Zawarte w opracowaniu obliczenia wykazały, iż spośród wszystkich rodzajów obciążeń podatkowych nakładanych przez państwo na podatników jedynie wpływy z tytułu podatków bezpośrednich wykazują stosunkowo silny, wprost proporcjonalny związek z poziomem dobrobytu narodowego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000, s. 175.
 2. Chromińska M., Roeske-Słomka I., Szuman A., Metody statystyki opisowej. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Studia Doktoranckie, Poznań 2004, s. 74-75.
 3. Denek E., Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995, s. 24-25.
 4. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym. Uniwersytet Opolski, Opole 1999, seria "Studia i monografie", nr 274, s. 50.
 5. Gajl N., Modele podatkowe: podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 22-23.
 6. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia. Fundacja Gospodarcza Solidarność, Gdańsk 1992, s. 395.
 7. Litwińczuk H., Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994, s. 159.
 8. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 23.
 9. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, wyd. 4 zm., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996, s. 219.
 10. Not so harmonious, "The Economist", 31 marca 2001, s. 92.
 11. Opodatkowanie a wzrost gospodarczy, red. M. Grabowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995, seria "Transformacja gospodarki", nr 64, s. 12.
 12. Podstawy statystyki. Podręcznik, red. W. Starzyńska, Wydawnictwo Difin. Warszawa 2004, s. 175.
 13. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 223
 14. Stern N., Jaka reforma podatkowa jest potrzebna dla szybkiego wzrostu gospodarczego?, Fundacja Naukowa CASE, Warszawa 1999, seria "Zeszyty BRE Bank - CASE".
 15. Structures of the taxation systems in the European Union. Data 1995-2002. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2004, s. 34.
 16. System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, red. J. Mujżel, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Warszawa 1999, Raport nr 36, s. 152 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu