BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedor Bogusław (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Microeconomic and Institutional Forms and Methods of Integrated Smart-growth Influence of State on the Economy under Transformation : an Attempt at the Identification and Classification of Major Iinstrument Groups
Mikroekonomiczne i instytucjonalne metody prowzrostowego oddziaływania państwa na gospodarkę w okresie transformacji. Próba identyfikacji i klasyfikacji głównych grup interesów.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 2(14), 2011, nr 201, s. 11-25, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Polityka strukturalna, Mikroekonomia, Gospodarka rynkowa
Economic growth, Structural policy, Microeconomics, Market economy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Punktem wyjścia artykułu jest identyfikacja i wstępny opis prowzrostowej polityki strukturalnej, przy wyodrębnieniu jej – w stopniu w jakim jest to możliwe – z fundamentalnych polityk makroekonomicznych, jak również polityk strukturalnych. Instrumenty badanej w tym studium polityki obejmują – w ujęciu generalnym – dwa wielkie agregaty: narzędzia i instrumenty polityk instytucjonalnych oraz polityk mikroekonomicznych. Polityki te w większości oddziałują na każdą gospodarkę rynkową, ale mogą mieć również częściowo specyficzny charakter, tzn. ich działanie jest ograniczone wyłącznie do procesu transformacji od gospodarki nakazowo-rozdzielczej (planowej) do gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The starting point of the paper is the identification and the initial description of “smart growth” (growth supporting) structural policy, abstracting it – to the extent which is at all possible – from fundamental macroeconomic policies as well as from sectoral policies. The instruments of the policy under study comprise – in general terms – two large aggregates: the tools and the instruments of institutional policies and of microeconomic policies. For the most part, those policies affect market economy as such, but they may also have partly specific character, i.e. they are limited solely to the process of transformation from command and control system to market economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fiedor B., Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej – z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, [in:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria i praktyka, ed. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
  2. Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna vs. ekonomia głównego nurtu a proces transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do centralnej, [in:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
  3. Kahn T., The Economics of Regulation. Principles nad Institutions, MIT, Cambridge, MA 1991.
  4. Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, ed. B. Klimczak, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  5. Szablewski A., Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych – na przykładzie energetyki, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Monografie nr 12, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003.
  6. Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, ed. K. Bobińska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
  7. Viscusi W., Vernon J., Harrington J., Economics of Regulation and Antitrust, MIT Press, Cambridge, MA 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu