BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Allocation of Polish Rural Development Program Funds : the Optimization Approach
Alokacja funduszy polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podejście optymalizacyjne
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 2(14), 2011, nr 201, s. 151-159, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środki unijne
Rural Development Programme, EU funds union
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Całkowity budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przekracza 17 mld euro, z czego 76% pochodzi ze środków unijnych. Dobór działań programu oraz alokacja budżetu dokonywane są na poziomie krajowym. Jest to proces niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. W artykule dokonano oceny alokacji budżetu programu przy wykorzystaniu metod programowania wielokryterialnego. Aktualną alokację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi porównano z wynikami symulacji modelowych zakładając kolejno różne wagi poszczególnych celów programu. (abstrakt oryginalny)

Polish Rural Development Program 2007-2013 amounts to 17 billion EUR, from which over 76% is derived from the EU budget. The allocation of these funds takes place at the country level, with multiple conflicts of interest arising among the stakeholders. The pivotal problem is how the rural development budget can be best allocated in order to promote the economic growth of the agricultural sector, the sustainable development of rural areas, and the preservation of natural resources. In this paper, I apply a restricted weighted sum model to optimize the resource allocation of Rural Development Program 2007-2013. The modeled results are compared with the actual allocation performed by the Ministry of Agriculture and Rural Development in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balinski M., Laraki R., A Theory of Measuring, Electing, and Ranking,"PNAS" 104, No. 21, 2007.
  2. De Agostini P., Identifying the best combination of environmental functions using multi-criteria analysis, [in:] Integrated Assessment and Public Management of Public Resources, ed. J.C. Cooper, F. Perali, M. Veronesi, Edward Elgar 2006.
  3. Kacprzyk J., Węglarz J., Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Modelowanie i optymalizacja, Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, Warszawa 2002.
  4. Kirschke D., Jechlitschka K., Angewandte Mikroökonomik und Wirtschaftspolitik mit Excel, Vahlen, München 2002.
  5. Kirschke, D., Jechlitschka, K., Interaktive Programmierungsansätze für die Gestaltung von Agrar- und Umweltprogrammen, "Agrarwirtschaft" 2003, No. 52(4).
  6. Matsatsinis N.F., Grigoroudis E., Samaras A., Aggregation and disaggregation of preferences for collective decision-making, "Group Decision and Negotiation" 2005, No. 14.
  7. Rural Development Program 2007-2013, Ministry of Agriculture and Rural Developmnet, Warsaw 2007.
  8. Rowiński J., Wigier M., Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich ze środków UE w latach 2000-2013 - teraźniejszość i oczekiwania, "Wspólnoty Europejskie" 2005, No. 7/8.
  9. Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process Planning. Priority Setting. Resource Allocation, Mac Graw-Hill, New York 1980.
  10. Wegener S., Kiryluk E., Regional Aspects of Decision-Making Support for Rural Development in Pol-and, "People, Food and Environment. Global Trends and European Strategies", 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists - EAAE Ghent 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu