BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bondos Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kryzysowe public relations
Źródło
Przegląd Organizacji, 2011, nr 10, s. 40-43, tab.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe, Public relations, Wizerunek przedsiębiorstwa
Enterprises crisis, Crisis situations, Public relations, Company image
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odpowiednie przygotowanie do ewentualnego kryzysu oraz przemyślane postępowanie podczas jego trwania pozwolą przedsiębiorstwu ograniczyć negatywne skutki zaistniałej sytuacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie działań z zakresu kryzysowego public relations. W pierwszej części przedstawione są takie kwestie, jak: istota PR i zasady mające zastosowanie również podczas kryzysu, charakterystyka poszczególnych grup uczestników kryzysu oraz elementy planu działania na wypadek sytuacji kryzysowej. Autorka prezentuje również możliwe strategie kryzysowego PR. W drugiej części artykułu przedstawiony jest zalecany sposób współpracy przedsiębiorstwa z mediami oraz komunikacji z opinią publiczną z uwzględnieniem internetowych kanałów komunikacji. (abstrakt oryginalny)

Adequate preparation for a crisis and appropriate action during crisis can reduce the negative effects of the situation. This article aims to present the activities of crisis public relations. The first part sets out issues such as: the essence of PR and rules also apply during the crisis, the characteristics of each group of participants in the crisis and the elements of the action plan in the event of crisis. The author also presents possible strategies for crisis PR. The second part shows a recommended way of cooperation with the media and com-munication with the public. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. ANDRUSZKIEWICZ, Rola i skuteczność instrumentów oraz działań marketingowych w walce z kryzysem, „Marketing i Rynek" nr 7/2007, s. 25.
 2. S. BLACK, Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 155.
 3. E.M. CENKER, Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 168.
 4. M. DUDEK, Wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej, „Marketing i Rynek" nr 5/2001, s. 16.
 5. M. FURA, Przykład BP pokazał, że dobry PR może wyciągnąć firmę z tarapatów, „Gazeta Prawna", 15.05.2010.
 6. M. KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA, Internet PR w komunikacji kryzysowej, "Marketing w Praktyce" nr 1/2009, s. 40.
 7. M. KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA, Witryna WWW przedsiębiorstwa jako instrument Internet public relations przedsiębiorstw, w: D. TWORZYDŁO, T. SOLIŃSKI (red.), Public relations w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s. 119.
 8. M.K. NOWAKOWSKI, M.L. RZEMIENIAK, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003, s. 28.
 9. U. PODRAZA, Kryzysowe public relations, Difin, Warszawa 2009, s. 34.
 10. M. REGESTER, J. LARKIN, Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005, s. 162.
 11. R. ROSTEK, Komunikowanie złych wiadomości, „Marketing w Praktyce" nr 1/2009, s. 38.
 12. B. ROZWADOWSKA, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002, s. 179.
 13. T. SMEKTAŁA, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001, s. 98.
 14. B. SZYMONIUK (red.), Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006, s. 110.
 15. D. TWORZYDŁO, Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2008, s. 118.
 16. K. WÓJCIK, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009, s. 625.
 17. A. ZELEK, Kryzys czyściec, „Marketing w Praktyce" nr 1/2009, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu