BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Maria (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Polarization Versus Job-skill Mismatch : the Evidence from the Relative income Distribution of Workers in Poland in 1998-2009
Polaryzacja a niedopasowanie kwalifikacji : wyniki na podstawie względnego rozkładu dochodów pracowników w Polsce w okresie 1998-2009
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 2(14), 2011, nr 201, S. 223-234, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Dochody, Dochody gospodarstw domowych, Dochody ludności
Labour market, Income, Household income, People's income
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest zweryfikowanie dwóch hipotez dotyczących zmian w strukturze rynku pracy: polaryzacji i niedopasowania kwalifikacji. Badanie wykorzystuje względny rozkład oraz miary względnej polaryzacji - metody zaproponowane przez Morrisa, Bernhardta i Handcocka [1994]. Analiza obejmuje dochód z pracy najemnej, czyli zarobki. Źródłem danych są Badania Budżetów Gospodarstw Domowych w latach 1998-2009. Wyniki wskazują, że polaryzacja była dominującym wzorcem zmian w rozkładzie dochodów. Przesunięcie gospodarstw ze środka do górnej części rozkładu było bardziej widoczne, niż przesuniecie ze środka do dolnej części rozkładu. Rezultaty badania nie potwierdzają teorii niedopasowanych kwalifikacji. Analiza zmian miar względnej polaryzacji w czasie ujawnia wpływ cyklu koniunkturalnego na wzorzec rozkładu zarobków. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to verify two hypotheses about changes in the structure of labor market: polarization and job-skill mismatch. The research uses the relative distribution and the measures of relative polarization - methods developed by Morris et al. [1994]. The analysis includes income from hired work or earnings. The micro-level data come from Polish Household Budget Surveys for years 1998-2009. The findings show that polarization was the pronounced profile of the changes in the income distribution. The movements of households from the middle to upper tail of the distribution, so-called "upgrading", were more visible than downgrading or the shifts from the middle to the lower tail of the distribution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Feenstra R., Hanson G., Foreign investment, outsourcing and relative wages, [in] Political Economy of Trade Policy: Essays in Honor of Jagdish Bhagwati, ed. R.C. Feenstra et al., MIT Press, Cambridge 1996, pp. 89-127.
  2. Heckscher E.F., Ohlin B., Heckscher-Ohlin Trade Theory, translated, edited, and introduced by H. Flam, M.J. Flanders, MIT Press, Cambridge 1991.
  3. Leamer E.E., The Heckscher-Ohlin Model in theory and practice, "Princeton Studies in International Finance" 1995, No. 77, February.
  4. Lorentowicz A., Marin D., Raubold A., Is human capital losing from outsourcing? Evidence for Austria and Poland, "University of Munich Discussion Paper" 2005, No. 22.
  5. Morris M., Bernhardt A.D., Handcock M.S., Economic inequality: New methods for new trends, "American Sociological Review" 1994, No. 59, pp. 205-219.
  6. Nielsen F., Alderson A., Beckfield J., Exactly How Has Income Inequality Changed? Patterns of Distributional Change in Core Societies, Luxemburg Income Study Working Paper Series, No. 422, 2005.
  7. Polish Household Budget Surveys, from 1998 to 2009, Poland.
  8. Rybczynski T.M., Factor endowment and relative commodity prices, "Economica" 1955, No. 22(88), pp. 336-341.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu