BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Znaczenie kapitału ludzkiego w budowie spójności społeczno-gospodarczej w wymiarze lokalnym : na przykładzie woj, mazowieckiego
Importance of Human Capital in Creating Socio-Economic Cohesion at Local Level : on the Example of the Mazowieckie Voivodeship
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 19, s. 365-373, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza skupień
Human capital, Social economic development, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W opracowaniu oceniono relacje zachodzące między jakością kapitału ludzkiego a rozwojem gospodarczym gmin woj. mazowieckiego. W tym celu przeprowadzono klasyfikacją gmin (według metody skupień) o podobnym poziomie jakości kapitału ludzkiego i rozwoju gospodarczego. Jakość kapitału ludzkiego oceniono na podstawie siedmiu cech, a poziom rozwoju gospodarczego w oparciu o trzy cechy. Następnie zbadano, w jakiej mierze procesy demograficzne wpływają na procesy gospodarcze badanych gmin. Stwierdzono, że lokalne różnice jakości kapitału ludzkiego odzwierciedlają konkurencyjność gmin, w tym przypadku poziom rozwoju gospodarczego. Przedstawiono również obszary kumulujące negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The study assessed relations between the quality of human capital and economic development of gminas in the Mazowieckie Voivodeship. For this purpose gminas were classified (using cluster method) by similar levels of human capital quality and quality of economic development. The quality of human capital was assessed on the basis of seven features and the level of economic development - three features. Then the degree of impact of demographic processes on economic processes in the examined gminas was analysed. It was concludcd that the local differences in the quality of the human capital reflect competitiveness of gminas, in this case - the level of economic development. What is more, areas cumulating negative socio-economic phenomena were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), 2010, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
  2. Dobosz M., 2004, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT, Warszawa.
  3. Kauffman L., Rousseew P.J., 1990, Finding Groups In Data: An Introduction to Luster Analysis, Wiley.
  4. Kostka M., Ostrowska D. (red.), 2008, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno- gospodarczego w skali lokalnej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
  5. Marek Т., 1989, Analiza skupień w badaniach empirycznych, Metody SAHN, PWN, Warszawa.
  6. Panek E. (red.), 2007, Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  7. Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), 2009, Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu