BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Dorota (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Poland Against the Background of Central and Eastern Europe : the Statistical Portrait of the Region
Polska na tle Europy Środkowej i Wschodniej : portret statystyczny regionu
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 2(14), 2011, nr 201, s. 272-280, ta., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
Gospodarka, Zróżnicowanie regionalne
Economy, Regional diversity
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Europa Środkowo-Wschodnia jest regionem silnie zróżnicowanym pod względem gospodarczym i społecznym. Wynika to głównie z faktu, iż kraje tworzące ten region charakteryzują się odmiennymi uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi, zasobami gospodarczymi, kapitałem społecznym, czy systemami politycznymi. Dziesięć spośród nich należy obecnie do Unii Europejskiej, co wpływa na tempo zmian i poziom ich rozwoju. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły istotne zmiany w gospodarce całego regionu. Tempo zmian było jednak dość zróżnicowane. Na tle pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej korzystnie wyróżniają się Słowenia, Słowacja i Czechy. Biorąc pod uwagę tylko państwa regionu należące do UE, Polskę należy zaliczyć do krajów charakteryzujących się słabszymi wskaźnikami, w zasadzie we wszystkich zaprezentowanych obszarach. (abstrakt oryginalny)

Central and Eastern Europe is a region of great diversity, both in the economic and social sphere, which stems from the fact that countries belonging to this region have different historical and cultural background, economic resources, social capital, and political systems. Ten of the states at present belong to the EU, which affects significantly both the pace of the changes that are taking place there and their development level. In the last ten years, great economic changes took place there, yet their pace was different. Countries such as Slovenia, Slovakia, and the Czech Republic stand out favourably from other Central and Eastern European countries. Among the countries of this region belonging to the EU, Poland is characterised by lower indices in almost all the fields presented in the work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyrek M., Procesy upodabniania się struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2007, No. 8.
 2. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, ZWS, Warszawa 2010, pp. 830-831, 954, 937.
 3. Eurostat 1, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en. (03.03.2011)
 4. Eurostat 2, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1. (03.03.2011)
 5. Eurostat 3, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=cpc_ecgov&lang=en. (03.03.2011)
 6. Eurostat 4, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=enpr_ecgov&lang=en. (03.03.2011)
 7. Eurostat 5, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=cpc_ecnagdp&lang=en. (03.03.2011)
 8. Eurostat 6, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfp2actrt&lang=en. (03.03.2011)
 9. Eurostat 7, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=cpc_pslm&lang=en. (03.03.2011)
 10. Eurostat 8, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=enpr_pslm&lang=en. (03.03.2011)
 11. Eurostat 9, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00001&plugin=1. (03.03.2011)
 12. Eurostat 10, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_trd_tot4&lang=en. (03.03.2011)
 13. Eurostat 11, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00001&plugin=1. (03.03.2011)
 14. Eurostat 12, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_sc_ind_r2&lang=en. (03.03.2011)
 15. Eurostat 13, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_grt_a&lang=en. (03.03.2011)
 16. Eurostat 14, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1. (03.03.2011)
 17. Eurostat 15, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir020&plugin=1. (03.03.2011)
 18. Eurostat 16, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir060&plugin=1. (03.03.2011)
 19. Puzio-Wacławik B., Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/74/6.pdf. (03.03.2011)
 20. World Bank 1, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. (03.03.2011)
 21. World Bank 2, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD(03.03.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu