BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Novickytė Lina (Vilnius University, Lithuania), Jasienė Meilutė (Vilnius University, Lithuania)
Tytuł
Banking Consolidation : Challenges and Prospects
Konsolidacja systemu bankowego : wyzwania i perspektywy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 2(14), 2011, nr 201, s. 244-253, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
System bankowy, Konsolidacja, System finansowy, Sektor bankowy
Banking system, Consolidation, Financial system, Banking sector
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule analizie poddane zostały zmiany w systemie finansowym Unii Europejskiej - szczególnie dotyczące zasad jego regulacji i rozszerzenia potencjału sektora. Celem pracy jest próba dokonania oceny zmian strukturalnych w sektorze bankowym Unii Europejskiej i identyfikacja determinant tych zmian z uwzględnieniem faktu, iż sektor ów musi lawirować pomiędzy trzema fundamentalnymi pryncypiami - zyskownością, płynnością i bezpieczeństwem. Sprowadza się to do konieczności dokonywania możliwie optymalnych działań biznesowych, zapewnienia udziałowcom odpowiednich przychodów i przyczyniania się do stabilizacji systemu finansowego. (abstrakt oryginalny)

The recent financial turmoil has prompted to review the current financial regulatory framework mechanism. The present financial system reform could be a cause of the integration and consolidation processes in banking. This article examines the European Union's financial system changes, regulatory rules, and the extending potential of the financial sector. This paper attempts to evaluate the European Union structural changes in the banking sector and identify the determinants of these changes. The banking sector having to vary among the three major activities - profitability, liquidity, and safety - should ensure an adequate return for its shareholders and contribute to a stable financial system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayadi R., Pujals G., Banking Consolidation in the EU, CEPS, Research report in finance and banking, No. 34, 2004.
 2. Bank Barometer 2011: Positive Prospects despite Fundamentals Challenges?, Survey results, Zurich, Ernst & Young, 2011.
 3. Basel Committee - Basel III, Bank for International Settlements, http://www.bis.org/list/ bcbs/tid_132/index.htm, 2011(date of access: 15.04.2011).
 4. Boot A.W.A., European lessons on consolidation in banking, "Journal of Banking and Finance" 1999, No. 23.
 5. Coeurdacier N., DeSantis R.A., Aviat A., Cross-border mergers and acquisitions and European integration, "Economic Policy" 2009, No. 24(57).
 6. EU Banking Structures, ECB, Frankfurt am Main 2010.
 7. Evidence from mergers and acquisitions, "European Financial Management" 2009, No. 15(2).
 8. Fiordelisi F., Mergers and Acquisitions in European Banking, Palgrave, London 2009.
 9. Global Financial Stability Report, IMF, Washington DC 2011.
 10. Hartmann P., Heider F., Papaioannou E., Lo Doca M., The Role of Financial Markets and Innovation in Productivity and Growth in Europe, ECB:OPS, 2007, No. 72.
 11. Ingves S., Cross-Border Banking Regulation - A Way Forward: the European Case, "International Financial Instability" 2007, Vol. 2, pp. 3-11.
 12. Ludwig-Vogler K., Giernalczyk H., Financial Services: Challenges and Prospects, EUROFOUND, 2010.
 13. Martynova M., Renneboog L., Mergers and acquisitions in Europe, "Finance Working Paper" 2006, No. 114.
 14. Mishkin S.F., Financial consolidation: Dangers and opportunities, "Journal of Banking and Finance" 1999, No. 23.
 15. Novickyte L., European retail payments market: New opportunities to mergers and acquisition transactions, "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2009, No. 1(3).
 16. Regulatory Capital, EC the EU Single Market, http://www.bis.org/list/bcbs/ tid_132/index.htm, 2011(date of access: 15.04.2011).
 17. Reviews of Operations of Credit Institutions, Bank of Lithuania, http://www.lb.lt/ kredito_istaigu_veikla_2010_m_audituoti_rezultatai, 2010(date of access: 15.04.2011).
 18. Sood A., Ahluwalia V., Mergers and acquisitions in the banking sector: An appraisal, "Icfai University Journal of Banking Law" 2009, No. 7(1).
 19. Uhde A., Heimeshoff U., Consolidation in banking and financial stability in Europe: Empirical evidence, "Journal of Banking and Finance" 2009, No. 33.
 20. Walkner C., Raes P.J., Integration and consolidation in EU banking - An unfinished business, "EC Economic Paper" 2005, No. 226.
 21. Walter I., Mergers and Acquisitions in Banking and Finance, New York: Oxford University Press, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu