BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubczyc Janina A. (Wrocław University of Economics, Poland), Owoc Mieczysław L. (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Approaches to Context Representation in Chosen Information Technologies
Podejścia do reprezentacji kontekstu w wybranych technologiach informacyjnych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (21), 2011, nr 202, s. 30-36, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rozwój współczesnych technologii informacyjnych wspomagających biznes jest ściśle związany z zapewnieniem uniwersalnych rozwiązań w różnych zastosowaniach. Jednym z głównych czynników umożliwiających parametryzację w różnych sytuacjach jest podejście kontekstowe. Głównym celem artykułu jest podkreślenie znaczenia i wybranych rozwiązań z uwzględnieniem reprezentacji kontekstu w różnych klasach aplikacji reprezentujących różne technologie informacyjne (bazy danych, systemy sieciowe oraz systemy inteligentne). Oprócz rozważań o istocie reprezentowania kontekstu (rodzaje kontekstu i sposoby jego odwzorowania) zaprezentowano użyteczność kontekstu w wymienionych obszarach. (abstrakt oryginalny)

Development of modern information technologies supporting business is strictly tied with assuring universal solutions used in different applications. One of the crucial factors in this area enabling the application of parameters in different situations is a context approach. The main goal of this paper is stressing the importance and selected solutions in respect of representation of contexts, taking into account several class applications representing different information technologies (databases, network systems and intelligent systems). Apart from discussion about the essence of representation of contexts (sorts of context and ways of its representation) the specialty of context usability in the mentioned areas is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benercetti M., Bouquet P., Ghidini C., On the dimensions of context dependence: Partiality, approximation, and perspective, [in:] V. Akman, P. Bouquet, R. Thomason, R. Young (Eds.), Modelling and Using Context, Lecture Notes in Computer Science 2001, Vol. 2116, Springer-Verlag.
  2. Bontas E.P.: Context Representation and Usage for the Semantic Web. A State of the Art, Technical Report B-04-30, Freie Universität Berlin, 2004, http://www.inf.fu-berlin.de/inst/pubs/tr-b-04-30.abstract.html.
  3. Bouquet P., Serafini L., Two formalizations of context: A comparison, [in:] V. Akman, P. Bouquet, R. Thomason, R. Young (Eds.), Modelling and Using Context, Lecture Notes in Computer Science 2001, Vol. 2116, Springer-Verlag.
  4. Brezzillon P., Pomerol J.Ch., Contextual knowledge sharing and cooperation in intelligent assistant systems, "Le Travail Humain" 1999, Vol. 62, No. 3.
  5. Hirst G., Context as a Surios Concept, Paper Presented at the AAAI-97 Fall Symposium on Context in Knowledge Representation and Natural Language. MIT, Cambridge, MA, 1997.
  6. Jakubczyc J.A., Owoc M.L., Kontekst - role i reprezentacja, [in:] M. Pańkowska (Ed.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych gospodarkach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
  7. Kant I., Critique of Pure Reason, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
  8. McCarthy J., Notes on formalizing context, Proc. IJCAI-93, Chambery 1993.
  9. Sowa J.F., Syntax, Semantics and Pragmatics of Context, AAAI Technical Report FS-95-02. Compilation copyright © 1995, AAAI (www.aaai.org), available at: http://www.jfsowa.com/pubs/fs95.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu