BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz-Stanusch Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wirusowy charakter korupcji - czy organizacja może zarazić się korupcją?
The Viral Character of Corruption : Can an Organization By Infected by Corruption?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 1, s. 51-62, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Korupcja, Organizacje sieciowe
Corruption, Network organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule postawiono tezę, iż kolektywna korupcja dotyczy nie tylko pojedynczych organizacji, lecz może również rozprzestrzeniać się pomiędzy organizacjami działającymi w sieci. Model kolektywnej korupcji Ashfortha i Ananda oraz teorię zakażania wykorzystano dla ukazania sposobów, poprzez które jest możliwe zarażanie się korupcją między firmami. (abstrakt oryginalny)

This paper seeks to expand on the idea that corruption is not simply a single-company phenomenon, but that it can spread across companies within networks. Ashforth and Anand's model of three pillars of normalized corruption and contagion theory are used to provide a means by which contamination of corruption across companies may occur. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashforth B.E., Anand V. (2003), The Normalization of Corruption in Organizations, "Research in Organizational Behavior", nr 25, s. 1-52.
 2. Ashforth B.E., Gioia D.A., Robinson S.L., Treviño L.K. (2008), Introduction to Special Topic Forum: Re-viewing organizational corruption, "Academy of Management Review", nr 33, s. 670-684.
 3. Axelrod R. (1984), The evolution of cooperation, Basic Books, New York.
 4. Baecker D. (2006), A Model of Social Action, A System One Research Journal Project (zaktualizowany w roku 2008).
 5. Bakker A.B., Le Blanc P.M., Schaufeli W.B. (1998), Burnout contagion among nurses who work at intensive care units, "Journal of Advanced Nursing", nr 51(3), s. 276-287.
 6. Barsade S.G. (2002), The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior, "Administrative Science Quarterly", nr 47, s. 644-675.
 7. Bass F.M., Mahajan V., Mulle E. (1990), New product diffusion models in marketing: A review and directions for research, "Journal of Marketing", nr 54, s. 1-26.
 8. Bauer T.N., Bodner T., Erdogan B., Truxillo D.M., Tucker J.S. (2007), Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods, "Journal of Applied Psychology", nr 92, s. 707-721.
 9. Bono J.E., Ilies R. (2006), Charisma, positive emotions and mood contagion, "The Leadership Quarterly", nr 17, s. 317-334.
 10. Bovasso G. (1996), A network analysis of social contagion processes in an organizational intervention, "Human Relations", nr 49, s. 1419-1435.
 11. Brief A.P., Buttram R.T., Dukerich J.M. (2001), Collective corruption in the corporate world: Toward a process model, [w:] M.E. Turner (red.), Groups at Work: Theory and Research, Erlbaum, Mahwah, NJ, s. 471-499.
 12. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa, s. 19-42.
 13. Clinard M.B., Yeager P.C. (1980), Corporate crime, Free Press, New York.
 14. Cragg A.W. (2000), Business, globalization, and the logic and ethics of corruption, [w:] J.D. Bishop (red.), Ethics and Capitalism, University of Toronto Press, Toronto.
 15. Darley J.M., Messick D.M., Tyler T.R. (2001), Influences on ethical behavior in organizations, Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishing, Mahwah, NJ.
 16. Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic capabilities: What are they?, "Strategic Management Journal", nr 21(10/11), s. 1105-1121.
 17. Felps W., Mitchell T.R., Hekman D.R., Lee T.M., Harman W., Holtom B. (2009), Turnover contagion: How coworkers' job embeddedness and coworkers' job search behaviors influence quitting, "Academy of Management Journal", nr 52(3), s. 545-561.
 18. Goel R.K., Nelson M.A. (2007), Are the corrupt acts contagious? Evidence from the United States, "Journal of Policy Modeling", nr 29, s. 839-850.
 19. Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic networks, "Strategic Management Journal", nr 9, s. 203-215.
 20. Hatfield E., Cacioppo J., Rapson R. (1994), Emotional contagion, Cambridge Press, New York.
 21. Hatfield E., Rapson R.L., Le Y.L. (2011, w druku), Primitive emotional contagion: Recent research, [w:] J. Decety, W. Ickes (red.), The social neuroscience of empathy, MIT Press, Boston, MA.
 22. Hancock J.I., Bryant Ph., Fabian F.H. (2010), The contagious nature of corruption: a framework of the spread of corruption across organizations, mateiały konferencyjne, AOM, Montreal.
 23. Hill A.L., Rand D.G., Nowak M.A., Christakis N.A. (2010), Emotions as infectious diseases in a large social network: SISa model. Proceedings of the Royal Society B (opublikowano w wydaniu elektronicznym w lipcu 2010).
 24. Hinings C.R., Greenwood R. (2002), Disconnects and consequences in organization theory?, "Administrative Science Quarterly", nr 47, s. 411-421.
 25. Hirshleifer D., Teoh S.H. (2008), Thought and Behavior Contagion in Capital Markets, MPRA Paper 9164, University Library of Munich, Germany.
 26. Knop L., Stachowicz J. (2010), Sieci jako racjonalna forma organizacyjna dla strategii rozwoju współczesnych regionów i organizacji, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie-strategia-analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 27. Koch R. (1980), Investigations into the etiology of traumatic infective diseases, West, Newman & Co. Publishing, Hatton Garden.
 28. Lewicka-Strzałecka A. (2001), Indywidualny i społeczny wymiar korupcji, "Annales", nr 4, s. 137-146.
 29. Marody M. (2008), Blog Technopolis. Rozmowa z Mirosławą Marody o społeczeństwie informatycznym, 30.08.2008, [cyt. za:] M. Macełko (2009), Fenomen sieci, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1(5), Gliwice, s. 113-123.
 30. Marsden P.S. (1998), Memetics and social contagion: evolutionary models of information transmission, "The Journal of Memetics", nr 2(2), s. 375-393.
 31. Pizzo S., Fricker M., Muolo P. (1991), Inside job: The looting of America's savings and loans, Harper Perennial, New York.
 32. Polansky N., Lippitt R., Redl F. (1950), An Investigation of Behavioral Contagion in Groups, "Human Relations", nr 3, s. 319-348.
 33. Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L. (1996), Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology, "Administrative Science Quarterly", nr 41, s. 116-145.
 34. Rodgers J.L., Rowe D.C. (1993), Social contagion and adolescent sexual behavior: a development EROSA model, "Psychological Review", nr 100.
 35. Spender J.C. (1989), Industry recipes. An inquiry into the nature and sources of managerial judgment, Blackwell, Oxford, UK.
 36. Stachowicz-Stanusch A. (2008), Zarządzanie poprzez wartości jako narzędzie walki z korupcją w przedsiębiorstwie, [w:] H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, s. 375-383.
 37. Stachowicz-Stanusch A. (2010a), Corruption Immunity Based on Positive Organizational Scholarship Towards Theoretical Framework, [w:] A. Stachowicz-Stanusch (red.), Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations, IAP.
 38. Stachowicz-Stanusch A., red. (2010b), Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations, IAP.
 39. Suchman M.C. (1995), Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches, "Academy of Management Review", nr 20(3), s. 571-610.
 40. Tai W. (2001), Knowledge transfer in intraorganizational networks: effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance, "Academy of Management Journal", nr 29(3), s. 251-262.
 41. Toffler B. (2004), Final Accounting: Ambition, Greed and the Fall of Arthur Andersen, Crown Business.
 42. Transparency International (1994), A Good Business Guide To Bribery: Grand corruption in third world development, Berlin.
 43. USA Today (2005), CEO Trials Hold Startling Similarities, 21.02.2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu