BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smuda Marlena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Znaczenie lokalnej organizacji sieciowej dla rozwoju kapitału społecznego gminy
The Network Organization in the Context of Creating Social Capital Using the SWIS Association an Example
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 1, s. 97-106, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Stowarzyszenia, Organizacje sieciowe, Kapitał społeczny, Studium przypadku, Nauki o zarządzaniu
Associations, Network organisations, Social capital, Case study, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych (SWIS)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie studium przypadku Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych (SWIS) istoty funkcjonowania organizacji sieciowej z perspektywy jej wpływu na kreowanie kapitału społecznego gminy. Nauki o zarządzaniu coraz częściej podkreślają ogromne znaczenie kapitału społecznego dla organizacji. Jednak jego miejsce w pozarządowych organizacjach sieciowych to problem dotychczas relatywnie rzadko podejmowany przez polskich teoretyków zarządzania. Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania, w jaki sposób lokalna organizacja sieciowa wpływa na budowanie kapitału społecznego gminy. Artykuł kończą wnioski na temat zadań służb personalnych administracji gminnej w zakresie rozwijania zarządzania zasobami ludzkimi zorientowanego na wzmacnianie sieci. (abstrakt oryginalny)

This article presents the idea of a network organization in the context of creating social capital, with the SWIS association as an example. A summary of this work forwards the following conclusion: Social capital can be developed provided managerial competencies and the right attitude of people of managerial positions is present. The article provides practical recommendations for people managing network organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jachymowicz A. (2009), Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny, Wydawnictwo ESWIP, Elbląg.
  2. Jewtuchowicz A. (2001), Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Psyk-Piotrowska E. (2009), Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Sztompka P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
  5. Trutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu