BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu
Territorial Marketing as a Tool of Creation a Company Position on the Market
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 13-24, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Marketing regionalny, Region, Tożsamość, Marka
Territorial marketing, Regional marketing, Region, Identity, Brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sukces rynkowy produktu zależy nie tylko od starań jego wytwórcy, lecz również od szeregu czynników zewnętrznych. Produkcja, co prawda, odbywa się na zamkniętym obszarze, dostępnym tylko dla wybranej grupy osób, lecz istotny wpływ na tok wytwarzania i losy produktu finalnego wywierają ludzie niezwiązani bezpośrednio z przedsiębiorstwem. W związku z powyższym, należy zastanowić się, w jaki sposób lokalne samorządy mogą wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Ocena powiatu jako miejsca lokowania kapitału koncentruje się głównie wokół rachunku efektywności inwestycji, te zaś zależą bezpośrednio od wielkości i jakości zasobów, z jakich przedsiębiorstwo musi korzystać w procesie produkcji lub świadczenia usług. Podjęcie przez samorządy działalności marketingowej na rzecz lokalnego biznesu może przyspieszyć rozwój gospodarczy. Wiąże się to między innymi z opracowaniem unikatowego wizerunku regionu. Wolny rynek stawia lokalnym władzom poważne wyzwania w sferze działań promocyjnych związanych z pozytywnymi skojarzeniami związanymi z regionem, które mogą zostać przeniesione na lokalne produkty. (abstrakt oryginalny)

The success of product on the market depends on the producers efforts. There exists also the external factors which play important role in the proces of bulding the company's position as well. One of the key factors which supports marketing position is relation to the local character and region that a product or a producer comes from. There appears a question how local authority can support local brands and regional companies to strangen their position. Starting and developing terrytorial marketing by local authorities can ba a way to develop regional economy and to promote regional brands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boruc M.A. (red.), Tożsamość rynkowa, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2001.
 2. Czech B., Czech E., Marketing w administracji w RFN, "Samorząd Terytorialny, nr 4, 1994.
 3. K. Fonfara, Marketing partnerski, PWE, Warszawa 1999.
 4. Kłoczko M., EXPO 2000 - Nie tylko epizod, [w:] Gospodarka pod wiosną banderą, red. M.A. Boruc, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2000.
 5. Kłoczko M., Nadążać z tożsamością - z Augustowa do Brukseli, [w:] Tożsamość rynkowa Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2001.
 6. Kosecki A., Stawarz A. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, Warszawa-Pułtusk 2002.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gegethner i S-ka, Warszawa 1994.
 8. Kotowicz-Jawor J., Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWE, Warszawa 1998.
 9. Krall J., Drugoplanowe elementy wsparcia marki, "Marketing i Rynek", nr 11, 2003.
 10. Łuczak A., Miasto i produkt miejski, "Samorząd Terytorialny", Nr 11/107, 1999.
 11. Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
 12. Obrębalski M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 14. Ries A., Ries L., 22 niezmienne prawa zarządzania marką, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 15. Siemiński W., Rola Public Relations i Lobbingu w kształtowaniu i upowszechnianiu wizerunku Mazowsza, [w:] Mazowsze - tożsamość i wizerunek regionu, red. Z. Ptasiewicz, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku i Ciechanowie, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury W Ciechanowie, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Ciechanów 2001.
 16. Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna Wolters Kuwer busines, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu