BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
O istocie i strukturze strategii finansowej przedsiębiorstwa
About Nature and Structure of Financial Strategy in the Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 25-35, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Strategia inwestycyjna, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Company's financial strategy, Investment strategy, Enterprises financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania strategii finansowej przedsiębiorstwa. Dokonano jej dezagregacji oraz omówiono wzajemne powiązania strategii cząstkowych. Do tych ostatnich zaliczono i scharakteryzowano: strategię inwestycyjną, finansowanie działalności, strategie gospodarowania kapitałem stałym i obrotowym, a także strategie płynności i kreowania wartości dodanej. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to define the company's Financial strategy. In this paper, there have been its disaggregation and discuss about interrelation partial strategies. The latter included: investment strategy, business financing strategy, capital management strategies, liquidity strategy and strategy of creating the added value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
 2. Chojnacka E., Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 3. Drucker P.F., The Theory of the Business, [w:] "Harvard Business Review", September-October 1994.
 4. Duraj J. (red.) (2006), Metody oceny projektów gospodarczych, Wyd. UL, Łódź 2006.
 5. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 6. Jaworski J., Zastosowanie modelu zapasów gotówki Baumola w krótkoterminowej polityce finansowej małego przedsiębiorstwa, [w:] Finanse w nowoczesnej gospodarce, red. Jaworski J., Wiśniewski J., "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" tom l, 2008.
 7. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 1999.
 8. Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2009.
 9. Nowak E., Poszwa M., Pielichaty E. (1999), Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
 10. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 11. Olfert K., Finanzierung, Kieln 1997.
 12. Ross SA, Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 14. Skowronek-Mielczarek A., Matę i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, CH Beck, Warszawa 2003.
 15. Sobczyk M., Kalkulacje finansowe, Placet, Warszawa 2007.
 16. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu