BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaleta Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dylematy wyboru strategicznego współczesnych przedsiębiorstw
Dilemmas of Strategic Choice of the Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 37-50, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, Podejmowanie decyzji strategicznych
Corporation strategies, Formulation of business strategy, Top-level decision makers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Trafne wybory strategiczne to kluczowy czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, a zarazem jeden z najtrudniejszych etapów zarządzania strategicznego. Strategia to zestaw rozstrzygnięć stanowiących wybór koncepcji działania w różnych perspektywach, wzajemnie niezależnych, ale składających się na spójną całość. Do kluczowych rozstrzygnięć należy wybór między strategiami dywersyfikacji i koncentracji, przewagi kosztowej i wyróżnienia, ekspansji i stabilizacji, strategii pioniera bądź naśladowcy. W każdym przypadku pole wyboru obejmuje zarówno opcje skrajne, jak i rozwiązania pośrednie. (abstrakt oryginalny)

Appropriate strategic choices are the key factors of success of the enterprises, while they seem to be one of the most difficult stages of strategic management process. Strategy is the set of conclusions which determine the choice of operating concept in different, independent perspectives, that make up in coherent whole. Key decisions include the choice between diversification or concentration, cost advantage or distinction, expansion or stabilization, pioneer or follower strategy. In each case the possible choice may cover both, the extreme options or indirect solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Collins J., Od dobrego do wielkiego, Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2003.
 2. Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2003.
 3. Kim W.Ch., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 4. Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 5. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 6. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 7. Ridderstrale J., Nordstrom K., Funky biznes, WIG Press, Warszawa 2001.
 8. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 9. Simon H., Tajemniczy mistrzowie, PWN, Warszawa 1999.
 10. Slywotzky A.J., Wise R., Weber K., Od zastoju do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu, One Press He-lion, Gliwice 2006.
 11. Trout J., Wyróżniaj się lub zgiń, IFC Press, Kraków 2000.
 12. Urbankowska-Sojkin E., Wybory strategiczne w teorii i praktyce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 134, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu