BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowski Leszek Fryderyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Tomasz Bata : przedsiębiorca i strateg biznesu
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 51-59, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Menedżer, Zarządzanie menedżerskie, Teorie zarządzania
Manager, Managerial managing, Management theories
Uwagi
streszcz.
Bata Tomasz
Abstrakt
Opracowanie dotyczy znaczenia edukacji i kształtowania cech współczesnych menedżerów dla skutecznej działalności na kurencyjnym, globalnym rynku - chociaż bezpośrednim przedmiotem analizy jest Tomasz Bata, szewc z Moraw i przedsiębiorca lat 20. XX wieku, zaskakujący nas sukcesem także w latach 20. XXI wieku. Jego przedsiębiorczość i umiejętności menedżerskie są dzisiaj podziwiane w USA, Brazylii, Kanadzie i innych państwach, ale niekoniecznie są znane w Polsce. Z pewnością wewnętrzna spójność i konsekwencja nowoczesnego zarządzania i marketingu Tomasza Baty są godne pogłębionych studiów, a także wprowadzenia do programów kształcenia w Wyższych Szkołach Bankowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bata T., Úvahy a projevy. Zim: Univerzita Tomaśe Bati ve Zimę, 2002.
 2. Bombała B., Zintegrowana przewaga konkurencyjna w perspektywie personalistycznej: studium przypadku, "Prakseologia" nr 140, 2000.
 3. Cekota A., Geniálni podnikatel Tomáš Bacea. Zlin: Univerzita Tomaśe Bati ve Zliné, 2004.
 4. Entrepreneur Extraordinary. Biography of Tomas Bata by Anthony Cekota, Rome: Edizioni Internazionali Sociali 1968.
 5. Ivanov M., Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše, Vizovice: LIPA, 2000.
 6. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa 1997.
 7. Korzeniowski L., Menedżment. Podstawy zarządzania, wydanie drugie, EAS, Kraków 2005.
 8. Korzeniowski L., Tomáš Bafa - podnikatel a manažer. Z polského úhlu pohledu, [in:] Tomáš Bacea. Doba a společnost, Brno: Yiribus Unitis, 2007.
 9. Lis K. (1985), Miejsce dorobku organizatorskiego Tomasza Baty w rozwoju metod organizacji i zarządzania, niepubl. rozprawa doktorska napisana pod kier. doc. dr hab. M. Bielskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1985.
 10. Maravský zemský archiv, i.č. IX/45 (časopis "Instruktor" z roku 1928).
 11. Piotrowski A.K.W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999.
 12. Pokluda Z., Ze Zlina do světa-pribeh Tomáše Bati, Zlin: Nadace Tomáše Bati, 2005.
 13. Střiteský M., Tvůrci odkaź Tomáše Bati současným podnikatelýŭm, Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlfne, 2003.
 14. Stybrova M., Tomáš Bata a tvorba kolekce obuvi aneb Dámske lodičky velkosti 11 pro Tomáše Bafu, [in:] Tomdś Bata. Doba a spolećnost, Brno: Viribus Unitis, 2007.
 15. www.bata.pl/o-firmie/bata/bata-na-swiecie. Odczyt 2007-09-10.
 16. www.chelmek.pl. Odczyt 2007-09-10.
 17. www.e-promocja.net/Krapkowice. Odczyt 2007-09-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu