BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Model oceny strategii na przykładzie wydawnictwa
Model of Marketing Strategy Verification on the Example of Publishing House
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 61-71, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Interdyscyplinarność, Potrzeby rynku, Prasa, Strategia marketingowa, Metodologia strategii marketingowej
Interdisciplinarity, Market needs, Press, Marketing strategy, Marketing strategy methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydawanie ogólnopolskich gazet łączy w praktyce interdyscyplinarną wiedzę z dziedziny marketingu usług (dostarczanie informacji oraz umożliwianie reklamo-dawcom dostępu do audytorium) i nauk społecznych, m.in. z racji specyficznego dla tej działalności poruszania się na dwóch rynkach: czytelniczym i reklamowym. W nowym teoretycznym ujęciu, jakim jest proponowana procedura weryfikacji strategii marketingowej wydawnictwa prasowego, kluczowe znaczenie mają nie tylko tradycyjne z perspektywy dotychczasowego paradygmatu marketingu elementy, jak np.: orientacje na czytelników i reklamodawców, wyznaczanie oficjalnych celów i misji, czy analiza konkurencji i segmentacja. Szczególnie ważne jest dążenie do uzyskania pozycji opiniotwórczego tytułu. Można ją na potrzeby rynku mediów określić jako "siłę medium" (Power). (abstrakt oryginalny)

Publishing of polish-wide newspapers in practice combines interdisciplinary knowledge from the field of service marketing (supplying information and enabling advertisers access to audience) and social sciences. The reason for this, among others, is the existence on two markets: reader's and advertising, which is specific for this activity. In the new theoretical expression, which the proposed procedure of verification of press publishing house marketing strategy is, not only traditional elements have key meaning from the perspective of marketing paradigm existing up to date, as e.g. orientation on readers and advertisers, appointment of official targets and mission, or analysis of competition and segmentation. The aspiration to achieve the position of an opinion-maker title is particularly important. For the purpose of media markets it is possible to define it as a "media power". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albarran A.B., Media Economics, [w:] Handbook of Media Studies, red. Downings, D. McQuail J.D.H., Scklesinger P., Wartella E., Sage Publications, London 2004.
 2. Beliczyński J., Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą, Wyd. Antykwa, Kraków 1999.
 3. Croteau D., Hoynes W., The Business of Media. Corporate Media and the Public Interest, Pine Forge Press, Thousand Oaks-London-Delhi 2006.
 4. Dimmick J., Media Competition ad Levels of Analysis, [w:] Handbook of media management and economics, red. A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, Routledge, Mahwah-London 2006.
 5. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, Prentice Hall, Hertfordshire 1993.
 6. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 7. Kowalski T., Media i pieniądze, Dom Wydawniczy Przedsiębiorstwa Handlowego TEX, Warszawa 1998.
 8. Kowalski T., Jung B., Media na rynku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 9. Kowalski T., Między twórczością a biznesem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Krzymiński A.H., Rola marketingu w zarządzaniu, "Organizacja i kierowanie", nr -34, 1989.
 11. McDowell W.S., Issues in Marketing and Branding, [w:] Handbook of media management and economics, red. A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, Routledge, Mahwah-London 2006.
 12. Mrozowski M., Media masowe, Oficyna wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2001.
 13. Ots M., Strategic Direction and Control of Portfolios Can Standard Models Create Cross - Media Benefits? [w:] Media Product Portfolios: Issues in Management of Multiple Products and Services, red. R.G. Picard, Routledge, Mahwah-London 2005.
 14. Picard R., Commercialism and Newspaper Quality, "Newspaper Research Journal" vol. 25, no. 1, 2004.
 15. Schrape K., Print Media in the Advertising Markets of the Future, "Journal of Media Economics", vol. 6., no 1, 1993.
 16. Sissirs J.Z., Baron R.B., Advertising media planning, McGraw-Hill 2002.
 17. Voffie D., Introduction: CHESS and Competing in the Age of Digital Convergence, [w:] Competing in the Age of Digital Convergence, D. Yoffie (red.), Harvard Business School Press, Boston 1997.
 18. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 19. Wicks J.L., Sylvie G., Hollifield C.A., Sohn A.B., Lacy S., Media Management, Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu