BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobos Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie w warunkach dużej inercji zmian
Content of Strategy in Case of Great Inertia of Changes
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 73-77
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Podejmowanie decyzji strategicznych, Zmienność
Strategic management, Top-level decision makers, Variability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest możliwościom strategicznym w warunkach dużej inercji zmian domeny/rynku zbytu, co jest typowe dla bardzo dużej ilości przedsiębiorstw. Nawet wówczas, gdy zmiany domeny czy rynku zbytu są nierealistyczne, nie należy lekceważyć problemów strategicznych. Autor zaleca w takiej sytuacji koncentrację na trzech obszarach o znaczeniu strategicznym: doskonaleniu działalności operacyjnej, budowaniu długoterminowych podstaw sukcesu firmy oraz na bieżącym podążaniu za konkurencją i rozwojem rynku. Taki model strategii może być użyteczny nie tylko w warunkach dużej inercji zmian, lecz także z punktu widzenia przedsiębiorstw małych i średniej wielkości, dla których strategie korporacyjne są niemożliwe do zastosowania z uwagi na małe zasoby intelektualne i finansowe. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on strategic options for the firms with very limited strategic choice in terms of product/market change. In such situation management should concentrate on three general areas: anxiety to improve the operational activity, to build the long-term base of the success and to follow competition and market changes. Such strategic approach can be also useful for small and medium-sized firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu