BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badowska Sylwia (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Innowacje produktowe w pomorskim przetwórstwie spożywczym
Product Innovations in Food Processing in Pomeranian Region
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 105-114, wykr., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Nowe produkty, Innowacje w produkcji, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Badania naukowe
New products, Innovations in production, Agricultural and food processing, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Innowacja jest procesem obejmującym wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, a następnie wdrażaniem wynalazku - nowego produktu lub też procesu. W gospodarce konkurencyjnej szczególną rolę odgrywa nowy produkt. Jest on bowiem ważnym narzędziem rywalizacji między producentami. Innowacja produktowa (produktu) jest właśnie wprowadzeniem nowych produktów lub usług do oferty firm lub ich znaczącym polepszeniem z zachowaniem dotychczasowych specyficznych właściwości dostrzeganych przez odbiorców lub oferowanej użyteczności. Innowacyjność pomorskich firm przetwórstwa spożywczego jest cechą stałą. Ponad 85% przedsiębiorstw wprowadziła innowacje produktowe w swojej ofercie w ciągu ostatnich 2 lat. Innowacje produktowe są na tyle istotne w przewadze konkurencyjnej, iż ponad 63% podmiotów wdraża je co najmniej raz na 6 miesięcy, a kolejne 20% przynajmniej raz do roku. Ponad 90% przedsiębiorstw zamierza dalej wdrażać innowacyjne wyroby, połowa deklaruje takie działania sporadycznie, a 42% często, należy jednak mieć na uwadze jakość tychże innowacji. Wyraźnie tylko niewielki odsetek podmiotów poszukuje inspiracji do tworzenia nowych produktów w wynikach badań naukowych i za każdym razem opiera swoje innowacyjne wyroby na najnowszej wiedzy. Niestety ponad 60% nie dostrzega badań naukowych jako źródła do innowacji. Będzie miało to wpływ na konkurencyjność tychże firm w dłuższym okresie, gdyż najszybciej rozwijającym się segmentem rynku jest właśnie żywność oparta na wdrażaniu wyników badań nad żywieniem. Z drugiej strony, w gospodarce opartej na wiedzy potencjał rozwoju kryje się w kombinacji transferu wiedzy do przedsiębiorstw i budowaniu przez firmy swojej przewagi konkurencyjnej na platformie komercjalizacji, a także transferu technologii oraz umiejętności efektywnego przełożenia tychże działań na rynek. (abstrakt oryginalny)

Innovation is a process which starts from creation of new idea, design an invention and implementing the invention as a new product or service. The innovations are the key elements of competitiveness. According to the survey 85% Pomeranian food producers implemented product innovation in their offer during last 2 years. Over 63% of the companies delivered the product innovations one a 6 months and next 20% of firm once o year at least. 90% firms are still interested in supporting and implementing the product innovations. The key product innovations which became well-known on the market, mainly based on outcomes of science researches. Unfortunately most of the Pomeranian innovations in food sector have got the local character. 60% companies didn't regards outcomes of science research as a source of new ideas to create new products. This situation will influence on competitiveness of Polish companies in the nearest future when the transfer of knowledge to the sector be-comes the key elements of building the position on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J.A., Scientific innovation and industrial prosperity, Amsterdam, New York, Elsevier 1967.
 2. Almaney A.J., Strategic management. The process of gaining competitive advantage, Champaing 1992.
 3. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 4. Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000.
 5. Bogdanienko J., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
 6. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE Warszawa 1992.
 7. GUS, Nauka i technika w 2006 r., Warszawa 2007.
 8. Haffer M., Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 9. Janasz W. (red.), Innowacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 10. Janasz W., Leśkiewicz I., Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.
 11. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 12. Kotler Ph., Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydanie Gebethner i S-ka, Warszawa 2004.
 13. Krawiec F., Strategia innowacji wartości w firmie, Przegląd Organizacji 2002, nr 12, 2002.
 14. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 15. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 16. OECD, Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition, OECD and Eurostat, Paris 2005.
 17. Oliver G., Marketing Today, Prentice Hall, New York 1990.
 18. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 1997.
 19. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 20. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999.
 21. Sosnowska A., Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 22. Sztucki T., Encykolopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu