BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie poprzez wzornictwo
Managing Organizational Innovations through Design
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 115-126, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Innowacje, Kreatywność w zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wzornictwem, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Creativity in management, Enterprise management, Design management, Innovation management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było ukazanie związków pomiędzy kreatywnością, innowacją oraz wzornictwem na gruncie zarządzania organizacją. Na wstępie opracowania zaprezentowano istotę i bariery kreatywności w przedsiębiorstwie. Następnie przedstawiono różne sposoby definiowania innowacji oraz wskazano podstawowe ich rodzaje. W dalszej części opracowania opisano wzornictwo jako narzędzie innowacji. Zestawiono różne sposoby postrzegania istoty i roli designu w przedsiębiorstwie. Zwieńczeniem opracowania jest przedstawienie podstawowych założeń design management (zarządzania przez wzornictwo), jako innowacyjnej koncepcji zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is outlining the interrelations between creativity, innovation and design in corporate management. At the beginning the author defines the nature and barriers of creativity in an organization. Later there are listed numerous definitions and types of corporate innovation. Further, the author describes the nature of design as a tool for implementing innovations and different approaches to design and its role in an organization. Finally, the work gives details about basic characteristics of design management as an example of innovative management concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahopelto J., Design Management as a Strategic Instrument, Acta Wasaensia No. 99 Industrial Management 4, Universitas Wasaensis, Vaasa 2002.
 2. Best K., Design Management. Managing Design Strategy, Process and Implementation, AVA Academia, Lausanne 2006.
 3. Błaszczyk W., Niekonwencjonalne odmiany i komponenty instrumentów zarządzania, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, t.1, Katedra Systemów i Technik Zarządzania AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 4. Bruce M., Bessant J., Design in Business. Strategic Innovation Through Design, Financial Times Prentice Hall, Harlow 2002.
 5. Cooper R., Press M., The Design Agenda. A Guide to Successful Design Management, John Wiley & Sons, Chichester 1995.
 6. Design Management Institute: 18 Views on the Definition of Design Management, "Design Management Review", Vol. 9, No. 3, 1998.
 7. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1960.
 8. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 9. Jerrard R., Hands D., Design management: exploring fieldwork and application, Routledge, New York 2007.
 10. Jeżyk E., Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu, Prace Habilitacyjne nr 33, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 11. Kopmeyer M.R., Praktyczne metody osiągania sukcesów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 12. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 13. Kotler P., Rath G., Design: a powerful but neglected strategic tool, "Journal of Business Strategy", Vol. 5, No 2, 1990.
 14. Lockwood T., Transition: How to Become a More Design-Minded Organization, "Design Management Review" Vol. 20, No. 3, 2009.
 15. Majchrzak J., Przekształcenia przedsiębiorstw w świetle teorii zmian, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2001.
 16. Mozota (de) B., Design Management. Using design to built brand value and corporate innovation, Allworth Press, New York, 2003.
 17. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 18. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 1997.
 19. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London 1990.
 20. Poznańska K., Innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 21. Proctor T., Zarządzanie twórcze, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1998.
 22. Schumpeter J., Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 23. Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 24. Słownik wyrazów obcych, (red.) J. Tokarski, PWN, Warszawa 1971.
 25. Stamm (von) B., Managing Innovation, Design and Creativity, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
 26. Strategia rozwoju wzornictwa w Polsce na lata 2007-2020. Projekt nr 2.3, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Warszawa 2006.
 27. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, WN PWN, Warszawa 2000.
 28. Wielki słownik angielsko-polski PWN Oksford, (red.) J. Linde-Usiekniewicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu