BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drózd Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Program operacyjny innowacyjna gospodarka jako źródło finansowania nowoczesnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach
Operation Programme : Innovative Economy as a Financial Source of Modern Solution in Small and Middle Companies
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 127-142, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wspieranie przedsiębiorczości, Fundusze unijne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Small business, Small business financing, Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Entrepreneurship support, EU funds, Operational Programme Innovative Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Największym problemem małych i średnich przedsiębiorstw związanym z ich niewielką konkurencyjnością jest ograniczony dostęp do kapitału, umożliwiającego finansowanie najnowszej generacji rozwiązań i technologii. Realizowany w latach 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka umożliwia pozyskanie środków na badania, wdrażanie innowacji oraz inwestycje przyczyniające się do rozwoju gospodarki polskiej w oparciu o nowoczesne przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia specyfikę działania i pozyskiwania funduszy przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek działających w województwie pomorskim. W sposób szczegółowy charakteryzuje osie priorytetowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz proces pozyskiwania z nich funduszy. Pokazuje on również, że wykorzystanie środków w stosunku do kwot przyznanych na realizacje działań oraz sum wynikających z przyjętych wniosków aplikacyjnych, jest wciąż niewielkie, a osiągnięcie założonych celów wymaga przyspieszenia działań i wprowadzania zmian zwiększających absorpcję środków. (abstrakt oryginalny)

The biggest problem for small and middle companies, which are connected with little competitiveness, are restricted access to capital, which finances the state-of-the-art generation of solutions and technologies. The realization of Operation Programme Innovative Economy in 2007-2013 allows to support capital for resources, implication of innovation and invest which causes polish economic to develop with helping of modern companies. The article presents specificity of activities and getting funds by micro-, small and middle companies with especially consideration on companies working in pomorski province. In very detail method it is characteristic for uppermost axis of Operation Programme Innovative Economy and process of getting funds for it. It also shows that the exploit of funds in comparison with admitted funds on realization activities and sums which are in application proposals are still not too big. The achieve assumption goals needs summarily activities and leads changes which helps to absorb funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dotacje na innowacje - Przewodnik po działaniach POIG realizowanych przez PARP, wyd. II, Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 2. Gędlek M., Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2008.
 3. Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów w pierwszych naborach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, publikacja dostępna na strome www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 4. Łapiński J., Inwestycje i środki trwałe, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. Żołnierski A., Zadura-Lichota P., Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2008.
 5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, (PO IG 2007-2013), Warszawa, 1.10.2007.
 6. Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (2009), Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl
 7. Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2011 za I półrocze 2009 r., publikacja dostępna na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 8. Stan realizacji PO IG na 31 marca 2010 r. (w zł), publikacja dostępna na stronie www.poig.gov.pl
 9. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Warszawa 2007.
 10. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDG, 2004) Dz.U. z 2004 r. Nr 173 póz. 1807, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl
 11. Wolański R., Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, (red.) Żołnierski A., Radom, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 12. Żołnierski A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Radom, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 13. Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (red), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Warszawa, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2008.
 14. Żołnierski A., Znaczenie sektora MSP w Polsce, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, (red.) Żołnierski A., Radom, publikacja dostępna na stronie www.parp.gov.pl, 2009.
 15. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 16. www.ksu.gov.pl
 17. www.poig.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu