BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszuba Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zarządzanie innowacją a rynek NewConnect
Innovation Managment and Newconnect Stock Exchange Market
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 143-153, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Alternatywny System Obrotu (ASO), Giełda papierów wartościowych
Innovations, Management, Alternative Investment Market (AIM), Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi próbę przybliżenia Czytelnikowi znaczenia terminu innowacji i zarządzania innowacjami dla rozwoju przedsiębiorstwa dzięki finansowaniu poprzez polski rynek kapitałowy. Zostały w nim zawarte definicje innowacji, w tym krótko scharakteryzowano Strategię Błękitnego Oceanu (SBO), która w opinii Autora powinna stanowić integralną część innowacji. Ponadto, próbie zdefiniowania poddano termin zarządzania innowacjami z wyszczególnieniem jego kluczowego elementu - procesu innowacyjnego. Ostatnią część opracowania stanowi krótka charakterystyka rynku NewConnect jako miejsca, które skupia działalność innowacyjną, finansowaną przez rynek kapitałowy. Uwzględniono także krótką analizę wymogów jakie są stawiane przez GPW przed nowymi uczestnikami rynku, a także zwrócono uwagę na dynamikę wzrostu spółek i innowacyjności rynku poprzez analizę sektorową. Ponadto, wskazano przykłady spółek prowadzących działalność innowacyjną jako reprezentantów najliczniejszych sektorów rynku NewConnect. (abstrakt oryginalny)

Innovation management is the key feature of successful management in global market of XXI century. This article is trying to give a larger perspective for definition of innovation and innovation management in order to link them to Polish Alternative Stock Exchange Market - NewConnect. It is a place for innovative companies which are looking for its innovation financing. This document is making analysis about NewConnect's innovations as well as gives the examples of innovative companies listed on it. Author is willing to start the larger discussion about NewConnect Stock Exchange market as a method of financing the innovations thru Polish capital market with special force on innovation management in companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojewska B., Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
  2. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia Błękitnego Oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
  3. Dokument Informacyjny Spółki Artefe S.A. (2009), http://www.artefe.com.pl, 15.04.2010.
  4. Kaszuba S., Strategia Błękitnego Oceanu a rynek NewConnect, [w:] Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, red. Antonowicz P., FRUG, Sopot 2010.
  5. Moczała A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005.
  6. Nowak-Far A., Globalna Konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  7. Oficjalne raporty kwartalne, półroczne i roczne rynku NewConnect, http://www.newconnect.pl, 05.04.2010.
  8. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  9. Przewodnik dla emitentów, http://www.newconnect.pl, 20.06.2009.
  10. Ziębicki B., Wykorzystanie przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej w tworzeniu innowacji [w]: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. Lachiewicz S., Adamik A., Matejun M., "Monografie Politechniki Łódzkiej", Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu