BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombik Antoni (Akademia Podlaska w Siedlcach), Marciniuk-Kluska Anna (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Wskaźniki w modelowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Indicators in Sustainable Rural Areas Development Modelling
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 29-37, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Analiza wskaźnikowa, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Ratio analysis, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat siedlecki
Abstrakt
Rozwój zrównoważony jest efektem działań podjętych w wymiarze ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i kulturowym. Równowagę wewnętrzną środowiska, gospodarki i społeczeństwa można sprowadzić do działań w zakresie kształtowania wymienionych systemów. Praca stanowi próbę oceny poziomu rozwoju gmin, przy wykorzystaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju, oraz ustalenia rankingu gmin powiatu siedleckiego. Warunkiem skuteczności wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie zarządzania jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi pomiaru. Podstawowym elementem tego systemu jest ustalenie i przyjęcie wskaźników, które są narzędziem monitoringu, umożliwiającym diagnozowanie, modelowanie i prognozowanie zrównoważonego rozwoju. Pełna identyfikacja tych wskaźników oraz stopień ich realizacji dają niezbędną wiedzę do kompleksowej oceny stanu i perspektywy zrównoważonego rozwoju, w tym także obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is the result of actions undertaken in the economic, social, environmental and cultural scope. The interior balance between the natural environment, economy and society comes down to actions aiming at developing the enumerated fields. The study constitutes a trial to assess the development level of gminas (Polish: gmina, third level of local government administration in Poland, a district) by using sustainable development indicators and establishing the ranking of gminas in the Siedlecki Poviat (Polish: powiat, second level of local government administration in Poland). In order to implement the concept of sustainable development successfully on every management level, adequate measuring tools should be drawn up and introduced. The basic element of this system is determining and adopting indicators which are a tool for monitoring, allowing for diagnosing, modelling and forecasting sustainable development. The full identification of these indicators and the level of their realisation provide essential information for a complex assessment of the condition and perspectives of the sustainable development, including the expansion of the agricultural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., 2006. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, 1.1, Aspekty instytucjonalne. Wyd. SGGW, Warszawa, 16-23.
  2. Borys T., 1998. Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra - Warszawa - Kraków.
  3. Borys T., 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok.
  4. Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 4, 307-313.
  5. Nowak E., 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  6. Nowak E., 1995. Taksonomiczna analiza struktury kosztów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  7. Korol J., 2007. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych.Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
  8. Maudhton G., Hunter C, 1994. Sustainable Cities, Regional Policy Development Series 7, Jessica Kingsley Publishers, London.
  9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt, czerwiec 2006. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu