BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacyjność państw Unii Europejskiej w kontekście realizacji celów lizbońskich
Innovation of EU States and Their Reaching Lisbon Goals
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 155-173, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Strategia lizbońska, Badania i rozwój (B+R)
Innovation economy, Lisbon Strategy, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W wyniku braku dobrej woli przywódców państw, współpracy, kontroli nad wprowadzaniem w życie założeń strategii lizbońskiej oraz narzędzi jej egzekwowania, cele strategii nie zostały zrealizowane. Zabrakło także strategii narodowych powiązanych ze strategią lizbońską. Oceniając poziom innowacyjności państw unijnych w kontekście realizacji celów lizbońskich, wydatki na sferę B+R nie sięgają nawet 2% unijnego PKB (miało być 3%), Unia Europejska nie ma szans dogonić liderów w zakresie innowacyjności i utrzymuje się dystans w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii. Wśród państw unijnych można wyróżnić cztery grupy: - Liderzy innowacji (Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania). - Naśladowcy - zaawansowani innowatorzy (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Holandia, Irlandia, Francja, Luksemburg, Słowenia). - Umiarkowani innowatorzy (Czechy, Grecja, Hiszpania, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Węgry, Włochy). - Nadrabiający zaległości (Bułgaria, Łotwa, Rumunia). Receptą na słabe wyniki w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności ma być nowa strategia na lata 2010-2010 - Europa 2020. Według autorów strategii Unia wyjdzie z kryzysu silniejsza, gospodarka UE stanie się inteligentna i zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu, będzie się mogła pochwalić wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i wydajności oraz większą spójnością społeczną. Europa 2020 to wizja społecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the European Innovation Scoreboard - an instrument of the European Commission for the annual follow-up of the Lisbon strategy. The report includes data from the EU countries, the Associate countries, the Candidate countries. Based on their SII score and the growth rate of the SII, the countries included in the analysis can be divided into four groups or clusters: - Denmark, Finland, Germany, Sweden and the U K are the Innovation leaders, with innovation performance well above that the EU27 average and all other countries. Of these countries, Germany and Finland are improving their performance fastest while Denmark and the UK are stagnating. Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands and Slovenia are the Innovation followers, with innovation performance below those of the Innovation leaders but close to or above that of the EU27 average. Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Slovakia and Spain are the Moderate innovators, with innovation performance below the EU27 average. Bułgaria, Latvia and Romania are the Catching-up countries with innovation performance well below the EU27 average. Ali three countries are rapidly closing their gap to the average performance level of the EU27, and Bułgaria and Romania have been improving their performance the fastest of all Member States. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010), KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela.
  2. European Innovation Scoreboard 2009. Comparative Analysis of Innovation Performance. (2010), Pro Inno Europe, Maastricht.
  3. Kozioł K., Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, [w:] Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej; red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
  4. More research for Europe. Towards 3% of GDP. (2002), Commission's Communication, COM (2002) 499.
  5. Science, Technology and Innovation in Europe, Eurostat, European Commission, Luksemburg 2009.
  6. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. (2000), www.2ukie.gov.pl/sl.
  7. Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej. (2004), Dokument Ministerstwa Nauki i Informatyzacji przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  8. The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, 2009.
  9. The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, Luksemburg 2009.
  10. Unijne wskaźniki innowacyjności sygnalizują potrzebę poprawy wydajności, Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej IP/10/286, Komisja Europejska, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu