BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Machel Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Innowacja strategiczna - mieszanina strategii i kultury
The Strategic Innovation - a Mix of Strategy and Culture
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 175-182, wykr., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Innowacje, Banki, Strategia banku, Kultura organizacyjna
Innovations, Banks, Banking strategy, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Bank Przemysłowo-Handlowy SA (BPH)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu autorzy zwracają uwagę na kwestie powiązania kultury organizacyjnej z zmieniającą się strategią banku BPH jako przykładu innowacyjnej strategii biznesowej. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authors draw attention to issues of organizational culture ties with the changing strategy of Bank BPH as an example of an innovative strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurencyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Czakon W., Tworzenie sieci punktów partnerskich jako proces wyłaniający się, [w:] Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażanie, (red.) P. Płoszajski, G. Bełz G., Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2006a.
 3. Czakon W., Wykorzystanie kapitału społecznego w tworzeniu sieci placówek partnerskich bank, Przegląd Organizacji, 2006 nr 3, 2006b.
 4. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klienta, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Krupski R., Stańczyk S., Wielopoziomowość relacji: strategia - kultura organizacyjna, Przegląd Organizacji, 2009 nr 9, 2009.
 6. Obłój K., Znaczenie spójności strategii, Przegląd Organizacji 2009 nr 9, 2009.
 7. Peters T., Waterman R. Jr., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wyd. Medium, Warszawa 2000.
 8. Piercy N., Marketing Strategiczna reorientacja firmy, Wyd. Felbeger SJA, Warszawa 2003.
 9. Nogalski B. i Zespół, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, TNOiK, OPO, Bydgoszcz 1998.
 10. Nogalski B., Szpitter A., Strategia marki w budowaniu przewagi pozycyjnej i narzędziowej przedsiębiorstwa w Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, (red.) Z. Nasalski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007.
 11. Stachowicz-Stanuch A., Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 12. Szpitter A., Rola współczesnego zarządzania marką w osiąganiu sukcesu na rynku, w Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, red. nauk. B. Nogalski, J. Rybicki J., Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 2/2 2009, Sopot 2009.
 13. Simon H., Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of Unknown World Market Leaders, Springers, London, New York 2009.
 14. Trouth J., Rivkin S., Wyróżnij się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? IFC Press, Kraków 2000.
 15. Źródła internetowe:
 16. http://www.pbsdga.pl/x.php?x=70/Mystery-Shopping.html
 17. http://www.pbsdga.pl/x.php?x= 152/Ranking-bankow-2004.html
 18. http://www.pbsdga.pl/e4u.php?x=ModPages/ShowPage/294
 19. http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/o_banku/historia_i_dzien_dzisiejszy
 20. http://www.pentor.pl/19197.xml
 21. http://www.bph.pVpI/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/content_news_25948
 22. http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/o_banku/misja_banku
 23. http://gb.pl/banki/lista/zmiany-wizerunku-bph.html
 24. http://www.integracja.bph.pl/data/091101_zmiana_logo_banku_bph_informacja_prasowa.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu