BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykalski Andrzej (Politechnika Łódzka), Bakalarczyk Sebastian (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zarządzanie innowacjami bankowymi
Banking Innovation Management
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 183-199, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Banki, Usługi bankowe, Innowacje, Zarządzanie, Zarządzanie innowacjami
Banks, Banking services, Innovations, Management, Innovation management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę prezentacji zarządzania innowacjami bankowymi w świetle teorii innowacji oraz interpretowania wspomnianych procesów w sektorze finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem banków. Specyfika czynności realizowanych przez instytucje finansowe, gdzie podstawą rozważań nie są standardowo produkty czy usługi ale czynności bankowe jest stosunkowo skomplikowana. Na potrzeby opracowania model oceny innowacji został częściowo oparty na parametrze korzyści dla klientów z wprowadzonych i realizowanych zmian innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to present the banking innovation management of in the light of innovation theory, and to interpret those processes in the financial sector, particularly banks. Specificity of operations undertaken by financial institutions based on considerations which are not standard products or services but the banking activities are relatively complicated. For the development of innovation evaluation model is partly based on a parameter of the benefits for customers introduced and implemented innovative changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Binkowski P., Beck H., Innowacje bankowe, Poltext, Warszawa 1998.
 2. Business Centre Club, W krainie innowacji, kluczowe czynniki sukcesu oczami przedsiębiorców - prezentacja Grażyny Majcher-Magdziak z 06.05.2008 ww.mrr.gov.pl
 3. Cooper R.G., Winning at New Products, Third Edition, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts 2001
 4. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation www.trendchart.org
 6. Filipek A., Działanie na wyobraźnię, Gazeta Bankowa nr 3, 2009.
 7. Flejterski S., Świecka B. (2009), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa.
 8. Gray P., Financial Derivatives, Bank of England: Handbooks In Central Banking, London 1999.
 9. Heffernan S., Modem banking In theory and practice, New York 1996.
 10. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
 11. Iwonicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2008.
 12. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usług, Difin, Warszawa 2000.
 13. Kwiatkowski S., Wasilewski L, Raport, MBA, nr 4, 1998.
 14. Lachowski S., Szambelańczyk J., Woźniak J., Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny? Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 79 http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/8452840_bre79.pdf, 2009.
 15. Miklaszewska E., Rozwój rynków finansowych i bankowych, WIE, Kraków 1996.
 16. Miklaszewska E., Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych, WAE, Kraków 2004.
 17. Myers S., Marquis D.G., Successful Industrial Innovation, NSF, Washington 1969.
 18. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD publishing, 2005, s. 10-25.
 19. Stradomski M., Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Grafika, Poznań 2006.
 20. Wojciechowska-Filipek S., Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu