BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Sylwester Marek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kultura organizacyjna jako kontekst w procesie budowania strategii organizacji
Organizational Culture as a Context in the Process of Organizational Strategy Building
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 215-223, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Strategia przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii, Przegląd literatury
Organisational culture, Corporation strategies, Strategy formulation, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie pokazuje zależności i związki relacji kultura - strategia. Kultura zostaje pokazana tutaj jako kontekst i jednocześnie determinanta kreowania strategii organizacji. Rozumienie i uwzględnienie tych złożonych relacji daje dopiero gwarancję i uprawdopodabnia realizację celów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Author of this article situates the process of strategy building in the context of organizational culture displaying essential connections and relations between strategy and culture. The starting point for the preceding statement is the resource-based model of strategic management, which considers organizational culture as a strategic resource, and consequently enables identification of company strategy with reference to resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1988.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Chandler A., Strategy and Structure, Mit Press, Cambridge 1962.
 5. Grant R.M., Contemporary Strategic Analysis, Blackwell, Oxford 2002.
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 7. Krupski R., Operacjonalizacja strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym otoczeniu, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" nr 81, 2006; Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Zieniewicz, AE, Poznań.
 8. Krupski R., Stańczyk S, Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej, [w:] Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, red. Wachowiak P., SGH, Warszawa 2008.
 9. Lundy O., Bowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 10. Macias J., Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 9, 2008.
 11. Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.
 12. Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 13. Ouchi W., Teory Z: How American Business Can Meet the Jaoanese Chajlange, Adison Wesley, Reading 1981.
 14. Pearce II J.A., Robinson R.H. Jr., Strategic Management, wyd. 3, Richard D., Irwin, Inc, Homewood, IL, 1985.
 15. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 16. Pierzchawka S., Kultura elastycznej organizacji, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. Krupski R., PWE, Warszawa 2005.
 17. Peters T., Waterman R.H., In search of Excellence, Harper & Row, New York 1982.
 18. Romanowska M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, (red.) Krupski R., WWSZiP, Wałbrzych 2006.
 19. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 20. Stańczyk S., Triada przewagi konkurencyjnej w warunkach niepewności, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 1114, aspekt teoretyczny i praktyczny, red. M. Przybyła, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 21. Stańda A., Kultura organizacyjna w perspektywie strategicznej, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 33, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu