BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strychalska-Rudzewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Determinanty proinnowacyjnej kultury organizacji w przedsiębiorstwach przemysłowych
Determinants of Innovative Corporate Culture in Industrial Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 225-235, tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Innowacje, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Badania naukowe
Corporate culture, Innovations, Industrial enterprises, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było omówienie determinant proinnowacyjnej kultury organizacji oraz prezentacja wyników badań dotyczących czynników wpływających na istnienie kultury sprzyjającej tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zanalizowano również potencjalną zależność pomiędzy działaniami z obszaru zarządzania sprzyjającymi tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwach (determinującymi proinnowacyjną kulturę organizacyjną) a kondycją finansową badanych podmiotów. Badanie przeprowadzono 158 przedsiębiorstwach przemysłowych z północ -no-wschodniej Polski. Badanie potwierdziło istnienie zależności pomiędzy elementami zarządzania (będącymi determinantami kultury organizacyjnej) a deklarowaną przez przedsiębiorstwa kondycją finansową. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to discuss the cultural determinants of innovation and presentation of research results concerning factors affecting the existence of a culture conducive to the creation of innovation in industrial enterprises. The aim of the paper was also examination the relationship between activities in area of management which facilitate creation of innovations and Financial condition of enterprises. The research was conducted in 158 industrial enterprises from north-eastern Poland. The research proved dependence between elements of management (which were determinants of organisational culture) and declared financial condition of the enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed P.K., Culture and climate for innovation, "European Journal of Innovation Management", Volume 1, Number 1, 1998.
 2. Arad S., Hanson A.A., Schneider R., A framework for the study of relationship s between organizational characteristics and organizational innovation, "The Journal of Creative Behavior", Volume 31, Number 1, 1997.
 3. Barret R., Liberating the corporate soul, "HR Focus", Volume 74, Number 4, 1997.
 4. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. UMK, Toruń 2004.
 5. Buckler S.A., The spiritual nature of innovation, "Research-Technology Management", vol. 40, Number 2, 1997.
 6. CIMA Study Text, Organisational Management and Development, 3rd ed., BPP Publishing, London, za: Martins E.C., Terblanche F. (2003), Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, "European Journal of Innovation Management", Volume 6, Number 1, 1996.
 7. Cohen W., Empirical studies of innovative activity, [in:] Stoneman P. (ed.) Handbook of the Economics of innovation and Technological Change. Blackwell, Oxford 1995.
 8. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Wyd. Difin, Warszawa 2003.
 9. Dennison D.R., Mishra A.K., Toward a theory of organizational culture and effectiveness, "Organization Science", Volume 6, Number 2, 1995.
 10. Deshpande R., Farley J.U., Webster F.E., Corporate culture, customer orientation and innovativenessin Japanese firms: a quadrate analysis, "Journal of Marketing", 57, 1993.
 11. Galende J., Puentę J.M., Internal factors determining a firm's innovative behaviour, "Research Policy" 32, 2003.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2002.
 13. Hopej-Kamińska M., Hopej M., Kamiński R., Kulturowe i strukturalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1) "Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego", 2007.
 14. Krzakiewicz K., Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1045, 2006.
 15. Leszczyńska A., Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstwa - raport z badań, Przegląd Organizacji, 8, 2007.
 16. Loewe P., Dominiquini J., Overcoming the barriers to effective innovation, "Strategy and Leadership", Vol. 34, Number l, 2006.
 17. Martins E.C., Terblanche F., Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, "European Journal of Innovation Management", Volume 6, Number 1, 2003.
 18. Millson M., Wilemon D., The impact of organizational integration and product development proficiency on market success, "Industrial Marketing Management", 31, 2002.
 19. Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Wyd. AE w Poznaniu, Prace Habilitacyjne, 4, 2002.
 20. Moroszko. B., Zdolność przedsiębiorstw do uczenia się a innowacyjność - rola atmosfery panującej w przedsiębiorstwie, "Przegląd organizacji", 6, 2007.
 21. Mumford M.D., Whetzel D.L., Reiter-Palman R., Thinking creatively at work: organization influences on creative problem solving, "The Journal of Creative Behavior", Volume 31, Number 1, 1997.1
 22. Rastogi P., Managing business during economic slowdown, "Colourage", Volume 55, Issue 12, December 2008.
 23. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 24. Sosnowska A., Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 25. Strychalska-Rudzewicz A., Menart Ł., Wewnętrzne bariery tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Organizacja i Kierowanie", Wyd. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, nr 4, 2007.
 26. Strychalska-Rudzewicz A., Kultura wysokiej tolerancji niepewności a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Juchniewicz M., Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Wyd. UWM Olsztyn 2009.
 27. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
 28. Szwiec P., Determinanty procesu innowacyjnego, "Przegląd organizacji", 9, 2009.
 29. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Financial Times Pitman Publishing, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu