BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiersztyn Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Szkoła jako wspólnota? : szkolny kapitał społeczny a wyniki egzaminu gimnazjalnego
Schools as a Communities? : School-based Social Capital and Educational Achievement
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 7, s. 28-32, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo średnie, Kapitał społeczny, Relacje międzyludzkie
Education, Secondary education, Social capital, Interpersonal relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podmiotem, gdzie kapitał społeczny odgrywa szczególną rolę jest szkoła. Z badań zaprezentowanych w artykule wynika, że hipoteza o dodatnim związku między szkolnym kapitałem społecznym a wynikami nauczania w polskich gimnazjach sprawdziła się tylko częściowo w odniesieniu do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie zależności między liczbą punktów uzyskaną z części humanistycznej egzaminu a wskaźnikiem "wspólnotowości" szkoły - na wynik nauczania oddziałują przede wszystkim umiejętności, jakie dzieci wynoszą z domu rodzinnego.

This article analyzes the relationships between school-based social capital and the average test scores of 9th grade students in Polish middle schools. School-based social capital is understood in terms of supportive communities, and measured on the basis of the youngsters' positive perceptions of the school atmosphere and interpersonal relationships, the support they received from teachers and/or classmates, as well as their assessment of student participation in classroom discussions. Hierarchical linear regression models, estimated on a sample of 63 classes in twenty purposively selected middle schools, found a strong positive relationship between this form of social capital and the average mathematics and science test score. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J. (2003), Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 2. Battistich V., Solomon D., Kim D., Watson M., Schaps E. (1995), Schools as Communities, Poverty Levels of Student Populations, and Students' Attitudes, Motives, and Performance: A Multilevel Analysis, "American Educational Research Journal" nr 32, s. 627-658.
 3. Bryk A.S., Lee V.E., Holland P.B. (1995), Catholic Schools and the Common Good. Cambridge: Harvard University Press.
 4. Coleman J.S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" nr 94, s. S95-S120.
 5. Dolata R. (2009), Szkoła, segregacja, nierówności, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Dika S.L., Singh K. (2002), Applications of social capital in educational literature: A critical synthesis, "Review of Educational Research" nr 72,s. 31-60.
 7. Herczyński J., Herbst M. (2002), Pierwsza odsłona. Społeczne i terytorialne zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku, Warszawa: Fundacja Klub Obywatelski.
 8. Kandel D.B. (1996), Coleman's Contributions to the Understanding of Youth and Adolescence, w: James S. Coleman, Red. J. Clark, London: the Falmer Press, s. 33-46.
 9. Kiersztyn A. (2007), Wyniki analizy danych z ankiet uczniów klas trzecich gimnazjalnych i ich rodziców w wybranych gminach. Opis badań i wyniki analizy regresji, raport cząstkowy w ramach projektu pt. "Tworzenie kapitału ludzkiego: Determinanty efektywności szkół w świetle powszechnych sprawdzianów uczniów (perspektywa interdyscyplinarna)", niepublikowany maszynopis, Warszawa.
 10. Marsden P.V. (2005), The Sociology of James S. Coleman, "Annual Review of Sociology" nr 31, s. 1-24.
 11. McNeal R.B., Jr (1999), Parental Involvement as Social Capital: Differential Effectiveness on Science Achievement, Truancy, and Dropping Out, "Social Forces" nr 78, s. 117-144.
 12. Morgan S.L., Sørensen A.B. (1999), Parental Networks, Social Closure, and Mathematics Learning: A Test of Coleman's Social Capital Explanation of School Effects, "American Sociological Review" nr 64, s.661-681.
 13. Osterman K.F. (2000), Students' need for belonging in the school community, "Review of Educational Research" nr 70, s. 323-367.
 14. Putnam R.D. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
 15. Strike K.A. (1999), Can Schools be Communities? Tension Between Shared Values and Inclusion, "Educational Administration Quarterly" nr 35, s. 46-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu