BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciekanowski Zbigniew (Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie)
Tytuł
Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy
Motivating as the Instrument of the Resource Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (16), 2011, nr 89, s. 95-107, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zasoby pracy, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Labour resources, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Złożoność i niepewność otoczenia firm sprawiają, iż w teorii i praktyce zarządzania firmą trwa ciągłe poszukiwanie koncepcji, służących budowaniu ścieżki rozwoju i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ludzie dostarczają organizacji swoją pracę, uzdolnienia, twórczość i energię. Bez zaangażowania czynnika ludzkiego żadne przedsiębiorstwo nie miałoby szans na sukces. W artykule przedstawiono znaczenie motywowania w procesie zarządzania zasobami pracy. (abstrakt oryginalny)

The complexity and the uncertainty of surrounding companies cause that in the theory and the practice of managing the company constant seeking concepts, serving building development paths and achieving the competitive advantage. People are providing the organization their work, talents, the artistic work and the energy. Without employing the human factor no enterprise would have chances to succeed. In the article a significance of motivating in the process of the resource management was described. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białasiewicz M., Rozwój przedsiębiorstw - modele, czynniki, strategie, PWE, Szczecin 2007.
  2. Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1989.
  3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
  4. Górska J., Kształtowanie zatrudnienia [w:] Zasoby ludzkie w firmie Kodeks Pracy: Dział III - Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
  5. Ludwiczyński A., Stoińska K., Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997.
  7. Skiba A., Bonusy bardziej efektywne od podwyżki, Gazeta Prawna 2004, nr 211.
  8. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
  9. Thomas M., Mistrzowskie zarządzanie ludźmi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
  10. Zawadzak T., Kierowanie organizacją, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu