BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Tomasz J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strony internetowe jako element komunikowania tożsamości : przypadek banków
Corporate Websites as a Tool of Communicating Identity : Banks Case
Źródło
Marketing i Rynek, 2012, nr 2, s. 16-23, rys., tabl.
Słowa kluczowe
Banki, Banki komercyjne, Tożsamość przedsiębiorstwa, Serwis internetowy
Banks, Commercial banks, Enterprise identity, Website
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa tworzą korporacyjne strony internetowe aby osiągać różne cele. Jednym z nich jest komunikowanie tożsamości tych przedsiębiorstw. Zakres tej komunikacji ulega zmianie wraz z rozszerzeniem się rozumienia samego pojęcia tożsamość i ewoluowaniem spojrzenia na nią od wąskiego jej wyrażania przez identyfikację wizualną po podejście zintegrowane. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania przez banki komercyjne działające w Polsce ich stron internetowych do prezentowania takich elementów łączących się z tożsamością przedsiębiorstwa, jak logo, opowieść korporacyjna czy wartości korporacyjne. (abstrakt oryginalny)

Companies designed corporate websites in order to reach different goals. One of them is to communicate their identity. The article investigates how commercial banks operating in Poland use company websites to present some elements related to corporate identity such as logo, corporate story and corporate values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Bernstein, Corporate Void. W: Revealing the Corporation, Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding, and Corporate Level Marketing, J.M.T. Balmer, S.A. Greyser (red.), Routledge, London-New York 2003, s. 158.
 2. W. Budzyński, Tożsamość firmy, "Marketing w Praktyce" 1996, nr 6.
 3. Check Teck Foo, Visualizing Complexity in Corporate Identity on the Internet. An Empirical Investigation, "Corporate Communications: An International Journal" 2003, No. 1.
 4. Corporate Values Index 2009, ECCO International Communications Network.
 5. Corporate Values Index 2009. Streszczenie raportu: Wartości korporacyjne firm z branży finansowej, ECCO International Communications Network.
 6. Diagnoza wizerunku polskiego sektora bankowego, raport z badań Research International Pentor na zlecenie Związku Banków Polskich przy wsparciu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Warszawa 2007.
 7. C.J. Fombrun, C.B.M. van Riel, Fame and Fortune. How Successful Companies Build Winning Reputation, Financial Times Prentice Hall, New York 2004, s. 149.
 8. P.W. Henderson, J.A. Cote, Guidelines for Selecting or Modifying Logos, "Journal of Marketing" 1998, No. 2.
 9. P.E.F. Jørgensen, M. Isaksson, Building Credibility in International Banking and Financial Markets. A Study of How Corporate Reputations Are Managed through Image Advertising, "Corporate Communications: An International Journal" 2008, No. 4.
 10. C.B.M. van Riel, Corporate Communication. Orchestrated by a Sustainable Corporate Story. W: M. Schultz, M.J. Hatch, M.H. Larsen, The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford 2000.
 11. C.B.M. van Riel, C.J. Fombrun, Essentials of Corporate Communication, Routledge, London-New York 2007, s. 146.
 12. C.B.M. van Riel, A. Van den Ban, The Added Value of Corporate Logos. An Empirical Study, "European Journal of Marketing" 2001, No. 3.
 13. A. Zarębska, Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009, s. 255.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu