BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Anna H. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Mazurek Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Globalne przedsiębiorstwo sieciowe na przykładzie Li & Fung Group
Li & Fung Group as an Example of a Global Network Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 57-66, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo globalne, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Organizacje sieciowe, Sieci przedsiębiorstw
Global company, Supply Chain Management (SCM), Network organisations, Enterprise networks
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Li & Fung Group
Abstrakt
W artykule przedstawiono Li & Fung Group jako przykład globalnego przedsiębiorstwa sieciowego. Opis przedsiębiorstwa poprzedzono krótką analizą wybranych definicji korporacji transnarodowych oraz przedsiębiorstw sieciowych. Zestawienia obu kategorii dokonano w celu uwidocznienia zmiany perspektywy w analizach przedsiębiorstw działających na rynkach globalnych. O ile definicja KTN opiera się głównie na kategorii własności i kontroli przedsiębiorstw rozsianych po całym globie, o tyle kategoria przedsiębiorstw sieciowych akcentuje możliwość efektywnego wykorzystywania w globalnej działalności gospodarczej powiązań wytworzonych między niezależnymi firmami. (abstrakt oryginalny)

In the article Li & Fung Group is presented as an example of a global business network. The article provides a brief analysis of selected definitions of transnational corporations and business networks. Statements made in both categories highlight the change of perspective in the analysis of enterprises operating in global markets. TNC's term is mainly based on categories of ownership and control of companies around the globe, while the category of network companies can make an effective use of the global business links made between independent enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dicken, P., 2003, Global Shift: Internationalization of Economic Activity, Guilford Publications, New York-London.
  2. Fung, V.K., Fung, W.K., Wind, Y.J., 2008, Konkurowanie w płaskim świecie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  3. Łobejko, S., 2010, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  4. Perechuda, K., 2007, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Shapiro, C., Varian, H.R., 2007, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  6. UNCTAD, 2007, World Investment Report 2007, Transnational Corporation, Extractive Industries and Development.
  7. Zorska, A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Zorska, A., 2002, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu