BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Maciej (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni)
Tytuł
Kulturowa sylwetka chińskiego konsumenta : praktyczne implikacje dla marketingu
Cultural Profile of the Chinese Consumer : Practical Marketing Implications
Źródło
Marketing i Rynek, 2012, nr 2, s. 9-15, tabl.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Consumer, Consumer behaviour, Social and cultural condition
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Celem tego artykułu jest próba podjęcia teoretycznych rozważań nad sylwetką chińskiego konsumenta, która bierze pod uwagę jego kulturowe uwarunkowania. Jest to problem stosunkowo nowy w literaturze polskiej, a także niezbyt rozwinięty w literaturze anglojęzycznej. W artykule zawarto sugestie praktycznych implikacji marketingowych mających charakter czysto utylitarny. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: wartości kulturowe mają wpływ na zachowanie chińskich konsumentów. Skuteczne działania marketingowe wykorzystują wiedzę na temat różnic kulturowych. Główną trudnością przy poruszaniu takiego problemu jest ogromne zróżnicowanie pod każdym względem Chińskiej Republiki Ludowej i brak empirycznych badań na ten temat traktujących to państwo całościowo. W tekście wykorzystano przeważnie nieliczną literaturę anglojęzyczną i podjęto próbę nakreślenia sylwetki chińskiego konsumenta opartej na koncepcji "narodowego charakteru", która uwzględnia kulturowe cechy mieszkańców tego kraju. (abstrakt oryginalny)

Marketing activity in China may be very challenging. This article deals with the cultural aspects of the Chinese consumer and discusses topics on the national character of the Chinese and the profile of the Chinese consumer itself. There are also some suggestions of real-life implications to be used in marketing. The author's thesis is that cultural values affect the behaviour of the Chinese consumer. In order to prove it, a vast number of references is cited. Although the mainland China is an extremely diversified and fragmented country, general conclusions are drawn. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Y. Chen, J. Penhirin, Marketing to China's Consumers, "McKinsey Quarterly" 2004, Special edition, s. 62-74.
 2. G. Cui, Q. Liu, Executive Insights: Emerging Market Segments in a Transitional Economy. A Study of Urban Consumers in China, "Journal of International Marketing" 2001, No. 1.
 3. S. Huang, X. Yang, Suipian hua lailin, pinpai yu meijie zouxiang hechu?, "Guoji guanggao" 2005, No. 9. Cyt. za: J. Wang, Brand New China. Advertising, Media, and Commercial Culture, Harvard University Press, Cambridge 2008.
 4. A. Inkeles, E. Hanfmann, H. Beier, Modal Personality and Adjustment to the Soviet Socio-political System, "Human Relations" 1958, No. 11.
 5. A. Inkeles, D.J. Levinson, National Character: The Study of Modal Personality and Sociocultural Systems. W: Handbook of Social Psychology, G. Lindzey (red.), Addison-Wesley, Cambridge 1954, s. 977-1020.
 6. A. Inkeles, D.J. Levinson, National Character: The Study of Modal Personality and Sociocultural Systems. W: Handbook of Social Psychology, wyd. 2, G. Lindzey, E. Aronson (red.), Addison-Wesley, Reading 1969, s. 418-506.
 7. K. Koehler, The Rise of Second Tier Cities in China, "China Invest Monthly" 2005, December.
 8. S. Laforet, J. Chen, Chinese and British Consumers' Evaluation of Chinese and International Brands and Factors Affecting Their Choice, "Journal of World Business" 2.11.2010.
 9. T. Lu, Zhongguo xiaofeizhe xingwei baogao, Zhongguo shehui kexue chubanshe, Pekin 2005. Cyt. za: J. Wang, Brand New China. Advertising, Media, and Commercial Culture, Harvard University Press, Cambridge 2008.
 10. M. Meyer, Kulturowe uwarunkowania marketingu na rynku chińskim, "Marketing i Rynek" 2011, nr 4.
 11. C.A. Moore, Introduction: The Humanistic Chinese Mind. W: The Chinese Mind: Essentials of Chinese Philosophy and Culture, C.A. Moore (red.), University of Hawaii Press, Honolulu 1967, s. 1-10.
 12. B. Schmitt, Who is the Chinese Consumer? Segmentation in the People's Republic of China, "European Management Journal" 1997, No. 2.
 13. Second-tier Cities Attract Multinationals, "People's Daily Online" 19.01.2006, dostęp: 15.03.2007, http://english.people.com.cn
 14. G. Stalk, D. Michael, What the West Doesn't Get About China, "Harvard Business Review" 2011, June.
 15. T. Sun, G. Wu, Consumption Patterns of Chinese Urban and Rural Consumers, "Journal of Consumer Marketing" 2004, No. 4.
 16. The Middle Blingdom, "The Economist", 17.02.2011.
 17. J.-C. Usunier, J.A. Lee, Marketing Across Cultures, Prentice Hall, Harlow 2005.
 18. G.K.M. Wong, L. Yu, Consumers' Perception of Store Image of Joint Venture Shopping Centres: First-tier versus Second-tier Cities in China, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2003, No. 2.
 19. K.-S. Yang, Chinese Personality and its Change. W: The Psychology of the Chinese People, M.H. Bond (red.), The Chinese University Press 2008, s. 106-170.
 20. J. Yin, International Advertising Strategies in China. A Worldwide Survey of Foreign Advertisers, "Journal of Advertising Research" 1999, No. 2.
 21. B. Zhao, Consumerism, Confucianism, Communism: Making Sense of China Today, "New Left Review" 1997, March/April.
 22. N. Zhou, R.W. Belk, Chinese Consumer Readings of Global and Local Advertising Appeals, "Journal of Advertising" 2004, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu