BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geheder Mahmud A. (University of El Fateh, Tripoli, Libya), Moussa Mohamed S. (University of El Fateh, Tripoli, Libya), Shnibesh Emhemed R. (7th April University, Tripoli, Libya), Yousef Abdulhamid A. (7th April University, Tripoli, Libya)
Tytuł
The Role of Trade with the EU in Libyan Economy Development
Znaczenie handlu z UE w rozwoju libijskiej gospodarki
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 49-59, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Badanie diagnostyczne, Handel, Rozwój gospodarczy, Ekonometria
Diagnostic test, Trade, Economic development, Econometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Libia
Libya
Abstrakt
Opracowanie zawiera analizę libijskiego handlu zagranicznego w latach 1970-2006, ze szczególnym uwzględnieniem handlu z krajami Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono proces zmian libijskiego importu z krajów UE z uwzględnieniem poziomu dochodów realnych, indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz kursu wymiany libijskiego dinara. Celem opracowania jest ocena zagregowanego libijskiego popytu na import z UE w przyjętym okresie przy wykorzystaniu standardowych technik ekonometrycznych uzupełnionych przez odpowiednie testy diagnostyczne oparte na szeroko obecnie wykorzystywanych technikach dynamicznego modelowania i kointegracji. Wyniki analiz sugerują większą współpracę ekonomiczną poprzez kontakty dwustronne, poprawę środowiska inwestycyjnego w Libii, wspieranie przeszłej współpracy w ramach Procesu Morza Śródziemnego oraz wskazują potrzebę porozumień handlowych z UE. (abstrakt oryginalny)

The paper is based on an economic analysis of the Libya's foreign trade during the period 1970-2006, with special reference to the trade process between Libya and the EU. In addition, the paper investigates the process of adjustment of Libyan imports from the EU, in the level of domestic economic activities (real income), the consumer price index (CPI), and the exchange rates of the Libyan dinar. The aim is to provide estimates of the aggregate demand of Libya's imports from the EU over the period, applying standard econometrics techniques complemented by appropriate diagnostic tests based on recent and by now widely used dynamic modeling and cointegration techniques. As well as the paper tends to estimate a long run of the independent variables elasticity stated above for Libya's imports from the EU. The findings suggest more economic cooperation through bilateral relations, improving the investment environment in the Libyan market and supporting further economic cooperation through the Euro-Mediterranean Process and suggest the need for trade agreement with the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Al Dakhil K. and Al Yousef N., 2002. Aggregate Import Demand Function for Saudi Arabia: An Error Correction Approach, King Saudi University, Riyad. Journal of Economic & Administrative Sciences, 18, 83-100.
 2. Central Bank of Libya, annual reports, 1995-2007, various issues, Tripoli, Libya.
 3. Derwish B.M., 1997. An analysis of investment Motivations, Strategic Posture, and Performance of Libyan companies Aboard, Ph.D. thesis, University of Bradford.
 4. Dickey D.A. and Fuller W.A., 1981. Likelihhod Ratio Statistics of Autoregressive Time Series With a Unit Root, "Econometrica", Vol. 49, 1057-1072.
 5. Dickey D.A. and Fuller W.A., 1979. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With Unit Root, "Journal of American Statistical Association", Vol. 74, 427-431.
 6. Dolado J.J., Gonzalo J. and Marmol E, 1999. Cointegration. Depatment of Economic, Statistics and Econometrics, University Carlos III de Madrid, Spain.
 7. Doroodian K., Koshal R. and AL-Muhanna S., 1994. An Examination of the traditional Aggregate Import demand function for Saudi Arabia, "Applied Economics", Vol. 26, Number 9 (September), 909-915.
 8. DuttaD. and Nasiruddin A., 1986. An aggregate import demand function for Bangaladesh: Acointe-gration Approach. Department of Economics, University of Sydney, Australia.
 9. Engle R.F and Granger C.W.J., 1987. Cointegration and Error correction: Representation, Estimation, and Testing, "Econometrica", March, 251-276.
 10. Eurostat 2006: External and Intra-European Union Trade - Statistical Yearbook, Luxemburg.
 11. Folayan K., 1979. Tripoli During the Reign of Yousef Pasha Gramanli, University oflfe Press, Ife-Ife, Nigeria.
 12. Levine R., and Renelt D., 1992. A sensitivity analysis of cross-country growth regression, American Economic Review, 942-963.
 13. Manning L.M. and Andrianos D., 1993. Dollar Movements and Inflation, A cointegration analysis, Applied Economics, 25, 1483-1488.
 14. Authorization of Information and Documentation, Trends of Libya's Foreign Trade Tripoli-Libya, 2006.
 15. Oskooee M. and Brooks J., Taggert, 1999. Cointegration Approach to estimate bilateral trade Elasticities between U.S and her trading partners. "International Economic Journal", Vol. 13, Number 4.
 16. Shaltout H.M., 1987. An Economic Model of UAE imports, 1972-1985, The administration and Political Science Review, Special Issue (November), Number 4, 17-39.
 17. United Nations Industrial Organization (UNIDO), 2002. Enabling developing countries to participate in international trade, strengthening the supply capacity, AUNIDO strategy for capacity building.
 18. Wilkinson B., 2002. Establishing a Presence, in Marat Terterov and Jonathan Wallace, doing business with Libya, 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu