BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Implikacje procesów konsolidacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej - wielkość i liczba banków a efektywność sektora bankowego
Implications of Consolidation Processes in Central and Eastern Europe - the Size and Number of Banks versus Efficiency of the Banking Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 101-112, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Konsolidacja banków, Banki, Efektywność banków, Rentowność banków
Bank consolidation, Banks, Banks' efficiency, Profitability of banks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza współzależności liczby i wielkości banków oraz wskaźników ich rentowności, takich jak ROA i ROE w sektorze bankowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wyniki opracowania wskazują na dość wysoki dodatni poziom korelacji tych miar w analizowanych krajach, co oznacza, że wraz ze wzrostem liczby banków rośnie wartość ROA oraz ROE. Ponadto efektywność funkcjonowania sektorów bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej jest zależna od wielkości podmiotów, przy czym należy zauważyć przesunięcie w górę granicy optymalnej wielkości podmiotów bankowych w miarę pogłębiania się globalizacji rynków finansowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the correlation between the number and size of banks and their profitability indicators, such as ROA and ROE in the banking sectors of Central and East European countries. Results of the studies indicate a fairly high level of positive correlation between these measures in the analyzed countries, which means that with the increasing number of banks the value of ROA and ROE goes up. In addition, the effectiveness of functioning of the banking sectors in CEE countries depends on the size of these entities. What is being noted is a shift up of the optimum size of the banking entities under globalization of the financial markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 2009, 2010, Latvijas Banka.
 2. Arpa, M., Reininger, T., Walko, Z., 2005, Can Banking Intermediation in the Central and Eastern European Countries Ever Catch up with the Euro Area?, Focus on European Economic Integration, no. 2/05, Oesterreichische Nationalbank.
 3. Berger, A.N., Demsetz, R.S., Strahan, P.E., 1999, The Consolidation of the Financial Services Industry: Causes, Consequences and Implications for the Future, Journal of Banking and Finance, vol. 23, February.
 4. Berger, A.N., Mester, L.J., 1997, Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiences of Financial Institutions, Journal of Banking and Finance, vol. 21, July.
 5. Bikker, J., Spierdijk, L., Finnie, P., 2006, The Impact of Bank Size on Market Power, DNB Working Paper, no. 120, De Nederlandsche Bank.
 6. Bonin, J.P., Hasan, I., Wachtel, P., 2005, Privatization Matters: Bank Efficiency in Transition Countries, Journal of Banking and Finance, no. 29.
 7. Eller, M., Hass, P., Steiner, K., 2006, Foreign Direct Investment in the Financial Sector and Economic Growth in Central and Eastern Europe: The Crucial Role of the Efficiency Channel, Emerging Market Review, no. 7.
 8. EU Banking Sector Stability, 2009 i 2010, European Central Bank.
 9. EU Banking Structures, 2008, European Central Bank.
 10. EU Banking Structures, 2010, European Central Bank.
 11. Fecht, F., Gruner, H.P., 2008, Limits to International Banking Consolidation, Open Economies Review, vol. 19, no. 5.
 12. European Financial Stability, European Central Bank, September 2010.
 13. Financial Stability Review, 2010, Lietuvos Banka.
 14. Hollo, D., Nagy, M., 2006, Analysis of Banking System Efficiency in the European Union, MNB Bulletin, Magyar Nemzeti Bank.
 15. Mathieson, D.J., Schinasi, G.J., 2001, Financial Sector Consolidation in Emerging Markets. International Capital Markets. Developments, Prospects and Key Policy Issues, International Money Fund.
 16. Miklaszewska, E., Mikołajczyk, K., 2007, Global Megabanks in Poland in 1998-2005: do Size and Ownership Matter?, Bank i Kredyt, nr 10.
 17. Report on Consolidation in the Financial Sector, 2001, Summary Report, Group of Ten, chapter VI, Bank for International Settlements.
 18. Steffanci, J., 1978, The Impact of Size and Market Structure on Commercial Bank Portfolio Substitution and Adjustment, The University of Connecticut, Ann Arbor, Michigan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu