BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluszak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza wyników finansowych centrów bankowości międzynarodowej w miastach państw Unii Europejskiej przed utworzeniem obszaru euro i po jego utworzeniu
The Analysis of Financial Results of the International Banking Centers in the Cities of the Member and the Non-Member States of the Euro Area
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 134-145, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Banki międzynarodowe, Euro, Internacjonalizacja gospodarki, Dochód przed opodatkowaniem
Banking, International banks, Euro, Internationalisation of economy, Pre-fiscal income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników finansowych centrów bankowości międzynarodowej w miastach państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), a następnie porównanie oraz jego ocena przed i po utworzeniu obszaru euro. Interesującymi problemami badawczymi powiązanymi ze sobą okresem badania są następujące problemy: Czy przed utworzeniem obszaru euro, czy też po jego utworzeniu dochodzi do poprawy wyników finansowych centrów bankowości międzynarodowej w miastach państw peryferyjnych, czy też państw rdzenia UE? Czy utworzenie obszaru euro w 1999 roku osłabia centra bankowości międzynarodowej w miastach państw spoza obszaru euro? Przedmiotem analizy objęto wielkości charakteryzujące wyniki finansowe banków: zysk przed opodatkowaniem, realną stopę wzrostu zysku, rentowność kapitału, rentowność aktywów i wskaźnik efektywności. Podmiotem badania są wszystkie miasta w państwach członkowskich UE, w których znajdują się banki międzynarodowe z grupy tysiąca największych banków na świecie. Okres badawczy obejmuje lata 1995-2008, dlatego pozwala on przeprowadzić badania zarówno przed utworzeniem obszaru euro, jak i po jego utworzeniu. W artykule sformułowano dwie tezy ze sobą powiązane. Po pierwsze, przyjmowanie starych państw peryferyjnych UE do obszaru euro i nowych państw peryferyjnych do UE stwarza korzystniejsze możliwości inwestowania przez banki międzynarodowe niż w państwach rdzenia UE, co przyczynia się do poprawy wyników finansowych banków w miastach państw peryferyjnych. Po drugie, pozostawanie państw poza obszarem euro nie osłabia wyników finansowych ich centrów bankowości międzynarodowej, gdy banki prowadzą w nich efektywną działalność. Przeprowadzone badania potwierdzają postawione tezy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the financial results of the centres of international banking in the cities of the European Union, and then to assess these results before and after introduction of the euro. The process of internationalisation is linked with development of international banking, indicating improvement in the financial results of the banking centres in the cities of the new EU member states and the banking centres of the peripheral European Union, as compared with those of the core European Union. The introduction of the euro does not weaken the financial results of Britain's banking centres, therefore the investigated thesis can be confirmed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benz, S., 1985, Trade Liberalisation and the Global Service Economy, Journal of World Trade Law, vol. 19.
 2. Chrabonszczewska, E., Oręziak, L., 2000, Międzynarodowe rynki finansowe, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 3. Chrabonszczewska, E., 2006, Międzynarodowe strategie banków. Badanie statutowe IGŚ, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 4. Flejterski, S., Romiszewska, I., 2004, Niemiecki system bankowy: wnioski dla Polski, Twigger, Warszawa.
 5. Jurek, M., Marszałek, P., 2009, Internacjonalizacja systemów bankowych w teorii i w praktyce, w: Brzozowska, K., Flejterski, S. (red.), Finanse 2009 - teoria i praktyka: bankowość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 6. Lewis, M.K., Davis, K.T., 1987, Domestic and International Banking, Philip Allan Publishers Ltd., Exeter.
 7. Olszanowska, K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii handlu międzynarodowego, w: Rynarzewski, T. (red.), Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 8. Schumkler, S.L., 2004, Financial Globalisation: Gain and Pain for Developing Countries, Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review, vol. 89.
 9. Sławińska, M., 2008, Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Solarz, J.K., 2004, Bankowość międzynarodowa. Analiza instytucjonalna, Twigger S.A., Warszawa.
 11. Solarz, J.K., Wyczański, P., 1997, Internacjonalizacja i globalizacja systemów bankowych (Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski), Bank i Kredyt, nr 6.
 12. The Banker, The Banker. TOP 1000, The Banker za lata 1996-2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu