BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza współczesnych aliansów strategicznych, w tym technologicznych
Analysis of Contemporary Strategic Alliances (SA), Including Strategic Technology Alliances (STA)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 146-161, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Zarządzanie aliansami strategicznymi, Partnerstwo strategiczne, Polityka technologiczna
Strategic alliances, Management of strategic alliances, Strategic partnership, Technology policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy współczesnych aliansów strategicznych, w tym technologicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych z bazy CATI-MERIT z Uniwersytetu w Maastricht oraz na podstawie danych uzyskanych z National Science Board [2006, 2008, 2010], a także ASAP (Associaton of Strategie Alliance Professionals). Zagadnienia związane ze strategicznymi partnerstwami technologicznymi były również konsultowane ze specjalistami z tej dziedziny: prof. Johnem Hagedoornem z Uniwersytetu w Maastricht, prof. Geertem Duystersem z Politechniki w Eindhoven oraz dr. Ard-Pieterem de Manem z Centre for Global Corporate Positioning w Amsterdamie. Analiza wyników badań dotyczących zarządzania aliansami strategicznymi, w tym technologicznymi, przeprowadzonych w 2007 (The Second State of Alliance Management Study) oraz w 2009 roku (The Third State of Alliance Management Study) wykazała, iż wskaźnik sukcesu realizacji aliansów w ostatnich latach wzrasta i wynosi ok. 55-60% (wzrost z ok. 50% w 2007 roku do 57% w 2009 roku). Udział dochodów z aliansów w wartości firmy wzrósł znacząco i oczekuje się, że będzie nadal wzrastał. Dodatkowo można zauważyć większe inwestycje firm w strategie zarządzania aliansami. Obecnie firmy europejskie przeznaczają na te kwestie więcej środków niż firmy amerykańskie. Specjalizacja w odpowiednich obszarach aliansu, a także większa centralna koordynacja aliansem mogą przyczynić się podniesienia wskaźnika sukcesu realizacji aliansów technologicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the contemporary strategic alliances (SA), including strategic technology alliances (STA). The author presents empirical data and examples of alliances in the years 1980-2010. The analysis of a number of newly created R&D alliances in the period 1980-2010 shows that the higher number of technological alliances were undertaken particularly in co-operation between two groups of companies, above all from Europe and the USA. The results of the Second and Third Alliance Management Study conducted in 2007 and 2009 by A.P. de Man, G. Duysters, I. Neyes, show that success rates of alliance (SRA) increased from 50% in 2007 to 57% in 2009. The contribution of alliances to the stock market value increased significantly and is expected to increase even further. On average, investment in alliance management has stabilized. European companies now invest more in alliance management than American companies. International alliances with a 49% SRA, are much less successful than domestic alliances. But the lowest SRA is reached with innovation alliances: 40%. Specialized alliance functions and more centralized coordination can help to increase the success rate of strategic technology alliances (STA). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ASAP - Associaton of Strategic Alliance Professionals.
 2. CATI-MERIT 1996, 1999, 2003.
 3. Centre for Global Corporate Positioning, Amsterdam.
 4. De Man, A.P., Duysters, G., 2007, The Second Alliance Management Study 2007, Network Social Innovation (NSI), Masstricht University.
 5. De Man, A.P., Duysters, G., Neyes, I., 2009, The Third Alliance Management Study 2009, Network Social Innovation (NSI), Masstricht University, April.
 6. Drewniak, R., 2004, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, cele, uwarunkowania w praktyce polskiej, TNOiK "Dom Organizatora".
 7. Duysters, G., Hagedoorn, J., 2000, A note on organizational modes of strategic technology partnering, Journal of Scientific & Industrial Research, vol. 58.
 8. Duysters, G., Kok, G., Yaandrager, M., 1999, Crafting Successful Strategic Technology Partnerships, R&D Management, vol. 29, no. 4.
 9. Dyer, J.H., Powell, B.C., Sakakibara, M., Wang, A.J., 2006, Determinants of Success in R&D Alliances, National Institute of Standards and Technology, Us. Department of Commerce, August.
 10. Gorynia, M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Hagedoorn, J., 1990, Organizational Modes of Inter-firm Cooperation and Technology Transfer, Technovation, vol. 10.
 12. Hagedoorn, J., 1993, Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences, Strategic Management Journal, vol. 14.
 13. KPMG 1996, 1999.
 14. National Science Board 2006, 2008, 2010, Science and Engineering Indicators 2006, 2008, 2010, vol. 2, Industrial technology alliances classified by country of ultimate parent company, by technology and type: 1980-2003, (CATI-MERIT) database.
 15. Obleros, F.J., Macdonald, R.J., 1988, Strategic Alliances: Managing Complementarity to Capitalize on Emerging Technologies, Technovation, vol. 7, no. 2.
 16. Puślecki, Ł., 2008, Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (8).
 17. Puślecki, Ł., 2009, Realizacja aliansów technologicznych w warunkach globalizacji gospodarki światowej na przykładzie krajów Triady i Polski, w: Schroeder, J., Stępień, B. red., Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Puślecki, Ł., 2010, Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową, Wydawnictwo GRADO, w Toruniu, Toruń.
 19. Romanowska, M., 1997, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu