BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zapis podwójny jako wspólny paradygmat rachunkowości i ekonomii
Double-entry Bookkeeping as a Common Paradigm for Accounting and Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 5-22, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Zasada dualizmu w ekonomii, Teoria rachunkowości
Economic sciences, Principle of duality in economics, Accounting theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiele istotnych zagadnień ekonomicznych opisuje się z użyciem rachunkowości podwójnej, wykorzystującej zapis podwójny. Obecnie zastosowania takiego zapisu ograniczają się głównie do działalności gospodarczej i zagadnień mikroekonomicznych, w minimalnym stopniu stosuje się go w opisach makroekonomicznych. Nowe badania wykazują jednak, że zapis podwójny jest wyrazem respektowania fundamentalnego prawa leżącego u podstaw rozumienia natury rzeczywistości. (…) Przeprowadzone badania prowadzą do istotnego rozszerzenia zastosowań podwójnego zapisu na ważne kwestie makroekonomiczne. To zastosowanie prowadzi do odkrycia istotnych i korzystnych dla gospodarki prawidłowości oraz sformułowania teorii systemu finansowego uwzględniającego zasadę zachowania kapitału. Głównym celem artykułu jest ukazanie roli zapisu podwójnego w opisach zagadnień makroekonomicznych. (fragment tekstu)

Theoretical analysis of the nature of double entry bookkeeping demonstrates that it is the expression, in accounting, of respect for the fundamental law of conservation of energy. Analyses show further that in the sphere of macroeconomics this basic principle is not respected in key areas of the economy. A central bank that prints paper money acts against this principle, which must lead to financial instability. There is a need for reform of the system of public finance that will lead to respect for basic principles. The presented reforms will not only stabilise the financial system but will also relieve fair salaries from taxation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkins P. [2005], Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 2. Attali J. [2003], Żydzi, świat, pieniądze, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa.
 3. Bernstein L.P. [2007], Capital Ideas Evolving, John Wiley and Sons, Hoboken.
 4. Cieślak I. [2007], Rachunek kapitału ludzkiego jako podstawa zarządzania kosztami pracy, praca doktorska, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 5. Cushing B.E. [1989], A Khunian Interpretation of the Historical Evolutions of Account-ing, „The Accounting Historians Journal”, December 1-41.
 6. Deutsch D. [1997], Struktura rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 7. Dobija M. [2004a], Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 8. Dobija M. [2004b]. Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital [w:] Knowledge Café for Intellectual Entrepreneurship THROUGH or AGAINST Institutions, red. S. Kwiatkowski, P. Houdayer, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, http://ssrn.com/author=518110.
 9. Dobija M. [2006a], Abstrakcyjna natura pieniądza i T - model gospodarki towarowo-pieniężnej. Problemy Społeczne i Ekonomiczne, vol. 3, Wyższa Szkoła Nauk Ekono¬micznych i Społecznych, Kęty.
 10. Dobija M. [2007], Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, ed. M.L. Cornwall, Nova Science Publishers, New York.
 11. Dobija M. [2008a], Labour Productivity Ratio as a Core of International Comparison of Economic Performance [w:] General Accounting Theory, Evolution and Design for Efficiency, red. I. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 12. Dobija M. [2008b], Monetary Causes of the Financial Systems Instability, November 4 2008, Cracow University of Economics, Working Paper No. 9/KR/2/08/S/426, SSRN: http://ssrn.com/abstract= 1295186.
 13. Dobija M. [2009]. Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego, „Master of Busi¬ness Administration”, nr 1(96), styczeń-luty.
 14. Dobija M., Kurek B. [2004], The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach (January 12, 2004), General Accounting Theory Working Paper No. 68/KR/1/2004/S/178, http://ssrn.com/abstract=893502.
 15. Goetzmann W.N., Ibbotson R.G. [2005], History and the Equity Risk Premium, April 6, 2005, Yale ICE Working Paper No. 05-04, http://ssrn.com/abstract=702341.
 16. Ijiri Y. [1993]. The Beauty of Double-entry Bookkeeping and Its Impact on the Nature of Accounting Information, Economic Notes, Monte dei Paschi di Siena, Proceedings of the Conference Accounting and Economics, 2/1993.
 17. Knight F.H. [1921], Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Houghton Mifflin Company, Boston, http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP7.html (dostęp: 15 lutego 2006 r.).
 18. Kurek B. [2007], Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 19. Mattessich R. [1995], Critique of Accounting: Examination of the Foundations and Normative Structure of an Applied Science, Quorum Books, West Port.
 20. Mazur M. [1976], Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 21. Mimkes J. [2006], A Thermodynamic Formulation of Economics, Econophysics and Sociophysics: Trends and Perspectives, ed. B.K. Chakrabarti, A. Chakraborti, A. Chatterjee, Wiley-VCH, Weinheim.
 22. Mirowski Ph. [1989], More Heat than Light, Economics as Social Physics: Physics as Nature’s Economics, Cambridge University Press.
 23. Pikulska-Robaszkiewicz A. [1999], Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Welch I. [2000], Research Roundtable Discussion: The Market Risk Premium, June 30, 2000, http://ssrn.com/abstract=234713.
 25. Wright R. [2000], Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 26. Zarlenga S. [2008], The Need for Monetary Reform, American Monetary Institute, http://www.monetary.org/need_for_monetary_reform.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu