BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Źróbek-Różańska Alina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Źróbek Sabina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Szanse regionalnego wzrostu gospodarczego na tle strategii zaopatrzeniowo-handlowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego : na przykładzie woj. Warmińsko-Mazurskiego
Opportunities for Regional Economic Growth on the Background of Supply-Trading Strategy of Companies with the Share of Foreign Capital : in Warmia and Mazury Region
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 149-156, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Strategia zaopatrzenia, Przedsiębiorstwo zagraniczne
Economic growth, Supply strategy, Foreign enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Podstawowym warunkiem osiągania dobrobytu w danym regionie jest wzrost gospodarczy. Stymulatorami wzrostu są między innymi działania inwestorów nakierowane na zwiększanie produkcji. Jednym ze źródeł kapitału są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w wyniku których powstają przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. W niniejszym artykule skupiono się na ukazaniu szans regionalnego wzrostu gospodarczego, jakie pojawiają się wraz ze specyfiką rynkowych zachowań przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w zakresie nakładów inwestycyjnych oraz strategii zaopatrzeniowo-handlowej. W rezultacie przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem unikalnych danych statystycznych w woj. warmińsko-mazurskim wyłonił się następujący obraz: przedsiębiorstwa tego typu wykazywały tendencję do ponoszenia ponadprzeciętnie wysokich nakładów inwestycyjnych. Ponadto, mimo częstego zaopatrywania się poza granicami Polski, negatywne skutki importu były w pewnym stopniu rekompensowane eksportem, którego wartość przewyższała import. (abstrakt oryginalny)

Achieving welfare demands economic growth, which is stimulated by the activities leading to production increase. Foreign direct investment can be considered as one of the capital source and it results in setting up companies with the share of foreign capital. This article focuses on presentation of chances for economic growth resulting from specific market behaviour of FDI companies operating in Warmia and Mazury region, i.e. their investment inputs and supply-trading strategy. As the result of conducted analysis using unique data from statistical office, the particular picture emerged: this type of companies usually incured above average capital expenditures. Although these companies often supplied their factories abroad, the negative results of import were compensated to a certain degree by export, which value exceeded the value of import. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmieliński P., Otłowska A.: Wybrane uwarunkowania rozwoju pozarolniczej aktywności gospodarczej ludności na obszarach wiejskich, Oeconomia 6(1) 2007, 15.
  2. Dziemianowicz W.: Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, ekspertyza wykonana na zlecenie DKPS w MGPiPS, 3-5.
  3. Gralak A.: Poziom konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle zróżnicowań regionalnych, Oeconomia 4 (1) 2005, 73.
  4. Gwartney J.D., Stroup R.L.: Macroeconomics. Private and Public Choice, 4th Edition, HBJ Publishers 1987, 422-425.
  5. Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2004, 66.
  6. Witkowska J.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne, Ekonomista nr 5/2000, 652-656.
  7. Zuzek D.K.: Polityka gospodarcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój obszarów wiejskich, Oeconomia 8 (3) 2009, s.132.
  8. http://www.nbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu