BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Premia za ryzyko w przedsiębiorczości - statystyczna weryfikacja teorii godziwego wzrostu kapitału
Risk Premium in Entrepreneurship - Statistical Verification of the Capital Fair Growth Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 55-66, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Premia za ryzyko, Sprawozdanie finansowe, Koszty pracy, Produktywność pracy, Warunek sine qua non
Risk premium, Financial statements, Labour costs, Labour productivity, Sine qua non condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest empiryczna weryfikacja teorii deterministycznej premii za ryzyko na poziomie 8,33% ex post dla średnich warunków ryzyka w przedsiębiorstwie. (…) W badaniu stosuje się metody wnioskowania statystycznego, to jest estymację przedziałów ufności oraz parametryczne testy istotności. Pomiar oparto na kroczącym dziesięcioletnim okresie z przedziału 1989-2007. Sprawozdania finansowe z lat 1988-2007 ogłoszone przez spółki tworzące na dzień 31.01.2008 indeks Standard & Poor’s 1500 zaczerpnięto z bazy danych COMPUSTAT, zbiór North America set, przy zastosowaniu oprogramowania Research Insight (wersja 8.3.0.75). (fragment tekstu)

The sine qua non for assessment of capital fair growth, fair salaries and the process of agriculture products as well as utilities is the awareness of the size of risk premium for average risk-level conditions. Using financial statements from the period 1988-2007 filed by companies comprising Standard & Poor’s 1 500 Composite Index, ten confidence intervals of risk premium ex post at a 0.999 confidence level were calculated. Furthermore, ten statistical hypotheses of the average risk premium size in 10-year periods were verified. The outcome of the research suggests that the fair size of risk premium ex post in average risk-level conditions equals 8.33%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak I., Kucharczyk M. [2003], Koszty pracy a kształtowanie płac i cen [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. Cieślak I., Kucharczyk M. [2004], Kształtowanie cen artykułów rolnych [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. M. Adamowicz, Prace Naukowe nr 33, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 3. Cieślak I., Kucharczyk M. [2005], Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture products [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, red. M. Dobija, S. Martin, Cracow University of Economics, Cracow.
 4. Damodaran A. [2005], Estimating Risk-free Rates, Working Paper, Stern School of Busi¬ness, New York, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
 5. Dobija M. [1997], Ile powinien zarabiać anestezjolog?, „Master of Business Administration”, nr 5 (30).
 6. Dobija M. [1999], Ile powinien zarabiać kierownik?, „Master of Business Administration”, nr 4 (40).
 7. Dobija M. [2005], Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko. Artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 30 (86), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 8. Dobija M. [2008a], Produktywność pracy a tempo wzrostu kapitału [w:] Rynek kapita-łowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Dobija M. [2008b], Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt nr 12, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 10. Dobija M., Cieślak I. [2007], Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 735.
 11. Dobija M., Dobija D. [1999], Godziwe ceny produktów rolnych, „Master of Business Administration”, nr 2 (38).
 12. Dobija M., Dobija D. [2003], O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 13. Fernández P. [2006], Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied, International Center for Financial Research Working Paper, no. 661, University of Navarra, Barcelona, http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0661-E.pdf.
 14. Hellwig Z. [1978], Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, wyd. 8, PWN, Warszawa.
 15. Ibbotson Associates [2007], Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 2007 Classic Edition Yearbook, Ibbotson Associates, Chicago.
 16. Kurek B. [2007], Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 17. Kurek B. [2008a], Premia za ryzyko w kształtowaniu wartości godziwych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt nr 12, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 18. Kurek B. [2008b], The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, red. I. Górowski, Koźmiński Business School, Warsaw.
 19. Kurek B. [2009], Premia za ryzyko na rynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne, „Master of Business Administration”, nr 6 (101).
 20. Standard & Poor’s [2009], http://www2.standardandpoors.com.
 21. Stanisz A. [1998], Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków.
 22. Welch I. [2000a], Research Roundtable Discussion: The Equity Premium, Social Science Research Network. http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=234713, http://ssrn.com/forum.
 23. Welch I. [2000b], Views of Financial Economists on the Equity Premium and on Professional Controversies, „Journal of Business”, vol. 73, nr 4.
 24. Zarzecki D. [2008], Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu