BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchmacz Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości
The Department of Accounting at the Cracow University of Economics as the Seat of the "Cracow School of Accounting"
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 157-169, aneks, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Szkolnictwo wyższe, Historia
Accounting, Higher education, History
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Abstrakt
Przedstawiono historię powstania i rozwoju Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który wywodzi się z utworzonej w roku 1925 Katedry Księgowości. Omówiono działalność naukowo-badawczą przed rokiem 1989 oraz na przełomie XX i XXI wieku.

This article outlines the history of the founding and development of the Department of Accounting (Rachunkowość) at the Cracow University of Economics, which grew out of the Department of Accountancy (Księgowość) that had been founded in 1925. The authors present the key moments of reorganisation and their consequences, which were to be found in changes in the department’s structure and name. They discuss the main problems that are the object of teaching and academic research in this department of the Cracow University of Economics. The authors briefly characterise the economic issues that have been the focus of the department’s efforts since the late 1980s. It was then that Professor Mieczysław Dobija initiated a research programme whose results today constitute a significant part of the output of the “Cracow School of Accounting”. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Burzym E. [1997], Instytut Rachunkowości [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, red. J.M. Małecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  2. Burzym E. [2001], Zarys historii Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie, maszynopis.
  3. Cieślak I. [2007], Rachunek kapitału ludzkiego jako podstawa zarządzania kosztami pracy, praca doktorska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  4. Dobija M. [2003], Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  5. Dobija M. [2005], Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  6. Dobija M. [2006], Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 35 (91), Warszawa.
  7. Dobija M., Kurek B. [2004], The Nature of Capital and the Money - Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach, http://ssrn.com/abstract=893502 (January 12).
  8. Kuchmacz J. [1996], Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 467.
  9. Kuchmacz J. [2004], Investing the Changes in the Rate of Return in the Contects of Efficient Market, referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. General Accounting Theory, Jabłonna 24-26 czerwca.
  10. Kurek B. [2007], Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu