BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toborek-Mazur Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wartość firmy w Międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej
Company Value according to International Financial Reporting Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 171-186, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Konsolidacja
Enterprise value, International Financial Reporting Standard, Consolidation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza regulacji dotyczących wartości firmy. Nowe zasady ustalania i rozliczania wartości firmy obowiązujące w międzynarodowym prawie bilansowym w dużej mierze wpływają na zakres ujawnianych informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek połączonych i powiązanych. (fragment tekstu)

The transactions of connected business units accounted using the purchase method lead to the identification and disclosure of company value. In this article, the author analyses the value of an entity against the background of connected business units, considered in terms of accounting theory and in regard to international balance-sheet law. She presents the nature and concept of the value of the firm in business units and describes the categories of company value in current accounting theory. The author’s analysis of changes in international balance-sheet law confirms the influence on quality of information in disclosed information in the financial statements of combined and associated units. The different conceptions of identifying and accounting for company value, which were introduced into IFRS 3, complicate the receipt and evaluation of presented information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baxter G.C., Spinney J.C. [1975], Closer Look at Consolidated Financial Statement Theory, „Canadian Charter Accountant (CA Magazine)”, vol. 106, no. 1 i 2, January, February.
 2. Bonham M., Curtis M. [2006], Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 2 i 3, Lexis Nexis, Warszawa.
 3. Dobija D., Dobija M. [2005], O istnieniu i prawach kapitału, MBA 1/2005, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 4. Falk H., Gordon L. [1977], Imperfect Markets and the Nature of Goodwill, „Journal of Business Finance and Accounting”, April.
 5. Hendriksen E., van Breda M. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 6. Ignatowski R. [2003], Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, Gdańsk.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1,2, IASB, SKwP, Warszawa 2007.
 8. MSSF 3Z i MSR 27Z - nowe standardy [2008], „Aktualności MSSF 59”. Pricewater-houseCoopers, styczeń.
 9. Niemczyk R. [2000], Wycena wartości niematerialnych i prawnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 10. Pfaff J. [2007], Wartości niematerialne i prawne [w:] Prawo bilansowe a prawo podatkowe, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 11. Sowińska K. [1996], Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 12. Teoria rachunkowości w zarysie [2005], red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Toborek-Mazur J. [2005], Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Toborek-Mazur J. [2007], Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek połączonych i powiązanych - dyskusje i oceny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 38(94). SKwP, Warszawa.
 15. Toborek-Mazur J. [2008], Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 16. Walińska E. [2007], Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Wartość firmy w polskich i międzynarodowych przepisach rachunkowości [2006], Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu