BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schroeder Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie Internetu jako źródła pozyskiwania informacji w międzynarodowych badaniach marketingowych
Employing Internet as a Source of Collecting Data in International Marketing Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 175-186, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Badania marketingowe, Międzynarodowe strategie marketingowe, Badania ankietowe, Wywiadownie gospodarcze
Internet, Marketing research, International marketing strategies, Questionnaire survey, Consumer reporting agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojawienie się Internetu stworzyło nowe możliwości i nowe narzędzia pozyskiwania informacji wspierających proces podejmowania decyzji w biznesie międzynarodowym. Ma miejsce szerokie wykorzystanie informacji wtórnych, w tym dostępnych online, i wiele problemów rynkowych, między innymi dotyczących decyzji o internacjonalizacji, wyborze rynków zagranicznych czy strategii wejścia na rynki zagraniczne, jest rozpatrywanych wyłącznie dzięki informacjom pozyskanym tą drogą. Internet, z rosnącą na świecie liczbą jego użytkowników, umożliwia także prowadzenie międzynarodowych badań marketingowych online w celu pozyskania informacji pierwotnych. Badania wykorzystujące ten kanał komunikacji są przeprowadzane w przeważającej mierze jako badania ankietowe, wywiady zogniskowane oraz tak zwane online bulletin boards. (abstrakt oryginalny)

The new online technologies open doors to new opportunities in international marketing research. E-mail and web-based data collection methods are attractive to researchers in international marketing because of low costs and fast response rates. Key areas are suggested on which the online marketing research should focus to ensure that the research opportunities are maximized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Craig, C.S., Douglas, S.P., 2001, Conducting International marketing research in the twenty-first century, International Marketing Review, no. 1, s. 80-90.
 2. Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A., 2007, International Marketing, Thomson, Australia.
 3. Ilieva, J., Baron, S., Healey, N.M., 2002, Online surveys in marketing research: Pros and cons, International Journal of Market Research, no. 3, s. 361-379.
 4. IMRO's Code of Ethics [online], http://www.imro.org/profstds/code.cfm [dostęp: lipiec 2010].
 5. Internet User Forecast by Country [online], Jul 2010, http://150.254.220.12/han/ListaAdoZ/web.ebscohost.com/ehost/imageQuickView?sid... [dostęp: lipiec 2010].
 6. Jagiełło, M., Marczewski, K., Wysocka, A., 2007, Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badań ankietowych, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 7. Karcz, K., Bajdak, A. (red.), 2005, Badania marketingowe w Internecie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 8. Kędzior, Z. (red.) 2005, Badania rynku. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Lipner, W.E., 2007, The Future of Online Market Research, Journal of Advertising Research, June, s. 142-146.
 10. Loane, S., Bell, J., McNaughton, R., 2006, Employing Information Communication Technologies to Enhance Qualitative International Marketing Enquiry, International Marketing Review, no. 23, s. 438 -458.
 11. McDaniel, C., Gates, R., 2002, Marketing Research: the Impact of the Internet, Thomson Learning, Australia.
 12. McDonald, H., Adam, S., 2003, A Comparison of Online and Postal Data Collection Methods in Marketing Research, Marketing Intelligence & Planning, no. 2, s. 85-95.
 13. Online Bulletin Board Methodologies [online], http://www.observant.biz/expertise_bulletin_board.html [dostęp: lipiec 2010].
 14. Schmidt, M.J., Hollensen, S., 2006, Marketing Research. An International Approach, Pearson Education Limited, Harlow.
 15. Schroeder, J., 2007, Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Wilson, A., Laskey, N., 2003, Internet Based Marketing Research: a Serious Alternative to Traditional Research Methods? Marketing Intelligence & Planning, no. 2, s. 79-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu