BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soból Iwona (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza technik finansowania stosowanych w bankowości islamskiej
Financial Techniques Applied in Islamic Banking
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 187-196, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość islamska, Bankowość, Zysk
Islamic banking, Banking, Profit
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje muzułmańskie
Islamic countries
Abstrakt
Islam jest po chrześcijaństwie drugą co do wielkości religią świata. Szacuje się, że około 20% ludności jest wyznawcami tej religii. To właśnie głównie do nich kierują swoje usługi tzw. banki islamskie. Działalność banków islamskich opiera się na prawie religijnym muzułmanów, czyli szariacie (szari 'a), co wynika z faktu, że w świecie islamu, religia ma wpływ na wszystkie dziedziny życia. Prawu religijnemu podlegają nawet takie sfery życia, jak polityka czy też gospodarka. Podstawową zasadą, na której opierają swoją działalność banki islamskie, jest zakaz pobierania procentu od kapitału, czyli lichwy. Nie mogą one ponadto angażować się w operacje spekulacyjne, a także inwestować kapitału w tzw. dziedziny zakazane, którymi są na przykład tytoń, alkohol czy też pornografia. Wszelkie produkty finansowe, oferowane przez islamskie banki muszą być zgodne z zasadami szariatu, a zanim zostaną wprowadzone na rynek, specjalna rada banku, złożona z uczonych w prawie koranicznym, musi wydać na to zgodę. (abstrakt oryginalny)

Islam is the second largest religion in the world after Christianity. It is estimated that approximately 20% of the world population are followers of this religion. This is a group Islamic banks mainly address their services to. Ali financial products offered by Islamic banks must comply with the principles of sharia - Islamic religious law - and before being launched onto the market, the bank's special board, composed of Koranic law scholars, must give their consent. The basic principle applied by Islamic financial institutions is the prohibition of interest (riba). Moreover, they must not engage in speculative transactions or invest capital in businesses that provide goods or services considered haram (forbidden), such as tobacco, alcohol or pornography. There are two groups of techniques of finance applied by Islamic banks. Products belonging to the first group are based on the profit and loss sharing model. The second group comprises different kinds of deferred payment contracts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azhar, R., 2010, Economics of an Islamic Economy, Brill, Leiden.
 2. Balala, M., 2011, Islamic Finance and Law. Theory and Practice in a Globalized World, Tauris, London.
 3. Chapra, M.U., 2000, Why Has Islam Prohibited Interest? Rationale behind the Prohibition of Interest, Review of Islamic Economics, no. 9.
 4. Dar, H.A., Presley, J.R., 2000, Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalance, Economic Research Paper, Loughborough University, no. 00/24.
 5. Hassan, M.K., Lewis, M.K. (eds.), 2007, Handbook of Islamic Banking, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 6. Imam, P., Kpodar, K., 2010, Islamic Banking: How Has it Spread? International Monetary Fund.
 7. Iqbal, Z., Mirakhor A., 2007, An Introduction to Islamic Finance, Wiley, Singapore.
 8. Kettel, B., 2010, Islamic Finance in a Nutshell, Wiley, Chichester.
 9. Khadem, A.R.K., 2005, Mudaraba. An Ancient Mode of Finance, Journal of Islamic Banking and Finance, vol. 22, no. 4.
 10. Koran, 1986, tłum. J. Bielawski, Warszawa.
 11. International Trade Center, 2009, Islamic Banking. A Guide for Small and Medium-sized Enterprises, Geneva.
 12. van Schaik, D., 2001, Islamic Banking, The Arab Bank Review, vol. 3, no. 1.
 13. Vissner, A.M., McIntosh, A., 1988, A Short Review of the Historical Critique of Usury, Accounting, Business and Financial History, vol. 8, no. 2.
 14. Vogel, F.E., 2010, Islamic Finance: Personal and Enterprise Banking, w: Khan, M.F., Porzio M. (eds.), Islamic Banking and Finance in the European Union, Edward Elgar, Cheltenham.
 15. Wilson, R., 2008, Islamic Economics and Finance, World Economics, vol. 9, no. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu