BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaflarski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Sobczyk-Kolbuch Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Strategie promocyjne przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym - w świetle badań wybranych rynków Unii Europejskiej
Promotional Strategies of a Company within the International Environment - Results of the Survey on Chosen European Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 224-233, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Promocja przedsiębiorstwa, Strategia promocji, Globalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Otoczenie przedsiębiorstwa, Reklama, Public relations, Sprzedaż osobista, Konsument, Strategia marketingowa
Promotion of enterprise, Promotion strategy, Globalization, Enterprise internationalization, Enterprise environment, Advertising, Public relations, Personal selling, Consumer, Marketing strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny rynek podlegający wielu procesom, wśród których najważniejszym wydaje się być postępujący proces globalizacji oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw różnych sektorów, stanowi dla uczestników rynku duże wyzwanie. Dynamika zmian w zachowaniach konsumentów indywidualnych oraz instytucjonalnych powoduje, że przedsiębiorstwa poszukują nowych sposobów kreowania ich potrzeb i przekazywania informacji rynkowych. Rośnie znaczenie strategii promocji jako narzędzia marketingowego oddziaływania na rynek, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym, gdzie uwarunkowania strategii promocji podlegają dodatkowym czynnikom determinującym ich kształt i sposoby działania. W artykule przedstawiono wybrane aspekty działań promocyjnych korporacji międzynarodowych i ich percepcję wśród konsumentów indywidualnych na rynku polskim oraz na wybranych rynkach zagranicznych (Finlandia, Słowenia oraz Wielka Brytania). Różnice kulturowe oraz pozostałe czynniki rynkowe determinujące działania przedsiębiorstw międzynarodowych pokazane w opracowaniu wskazują na ogromną rolę badań rynkowych w tym zakresie oraz na różnorodność technik i metod promocji możliwych do zastosowania na rynkach docelowych. (abstrakt oryginalny)

Contemporary markets of goods and services are influenced by many different factors and phenomena. Globalization as a phenomenon appears to be one of the most important nowadays; intemationalization of company activities leads to new challenges. The changes of the global market or international markets are very intensive, so corporations try to find new ways to attract their consumers and other market intermediaries. Due to the environmental changes the role of communication systems with consumers and the market per se is increasing. Promotion in the meaning of two-way communication systems is now one of the most important factors that can lead a company to success. International markets are very difficult to deal with because there are more factors, different problems can be observed there in comparison with the local - domestic market. Nevertheless, promotion tools, such as advertising, personal selling, Public Relations and additional sales (sales promotion) used successfully by corporations and small companies can lead to success on international markets. This article shows some issues connected with promotion systems and consumers' perception of marketing tools, especially promotion tools on the chosen international markets (Finland, Slovenia and the UK) compared with the Polish market. Cultural differences and other factors that influence companies within the global market show that a set of promotional tools could be used successfully, if used wisely and with a marketing research approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ferraro, G., The Cultural Dimension of International Business, ed. 5, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
  2. Gwiazda, A., 2000, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  3. Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, J., 2007, Marketing Communication. A European Perspective, Wydawnictwo Prentice Hall, ed. 3, Edinburgh.
  4. Rymarczyk, J., 1996, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  5. Skat-Rordam, P., 2001, Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Szaflarski, K., 2003, Metody oceny efektywności alternatywnych działań internacjonalizacyjnych przedsiębiorstwa, w: Rokita, J., Grudzewski, W. (red.), Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice.
  7. Worthington, J., Brittne, Ch., 2009, The Business Environment, Pearson Prentice Hall, Edinburgh.
  8. Wiktor, J., Oczkowska, R., Żbikowska, A., 2008, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  9. Zaorska, A., 1998, Ku globalizacji? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu